Vietnamese Announcements


Ghi Danh Niên học 2017

posted 24 Nov 2013, 18:03 by Christine Cao   [ updated 3 Mar 2016, 02:23 ]

Đơn ghi danh hiện có tại văn phòng 
Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu từ 07/03/2016.

NGÀY KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2017

posted 20 Nov 2013, 18:13 by Christine Cao   [ updated 16 Jan 2017, 01:15 ]

Thứ Hai 30/01/2017 - Khai giảng niên học 2017 ( lớp 1- lớp 6)
Thứ Tư 01/02/2017 - Khai giảng niên học 2017 Các em Mẫu giáo

ĐỒNG PHỤC MÙA HÈ

posted 13 Nov 2013, 17:46 by Leanne Borg   [ updated 24 Oct 2016, 20:01 by Christine Cao ]

Tất cả học sinh sẽ phải mặc đồng phục mùa hè cho đúng. Xin lưu ý là nam sinh có áo sơ mi mới, có thể mặc bên ngoài quần short, còn nếu mặc áo sơ mi cũ thì phải bỏ áo trong quần.  Theo đúng luật, các nữ sinh có thể đi giày đen loại cột dây hoặc loại dán trong khi nam sinh chỉ có đi giày đen loại cột dây thôi. 

1-3 of 3