Vietnamese Announcements


Ghi Danh Niên học 2017

posted 24 Nov 2013, 18:03 by Christine Cao   [ updated 3 Mar 2016, 02:23 ]

Đơn ghi danh hiện có tại văn phòng 
Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu từ 07/03/2016.

ĐĂNG KÝ GIỜ HẸN VỚI GIÁO VIÊN

posted 20 Nov 2013, 18:13 by Christine Cao   [ updated 14 Jun 2017, 14:38 ]

Phụ huynh theo trang mạng này  www.schoolinterviews.com.au làm hẹn gặp giáo viên.

CHÚC LÀNH NGÔI TRƯỜNG MỚI SỬA - Thứ Hai 30/10/2017 lúc 10g00 sáng

posted 13 Nov 2013, 17:46 by Leanne Borg   [ updated 19 Oct 2017, 22:32 by Christine Cao ]

Xin mời quí phụ huynh đến tham dự nghi thức chúc lành và khai mở khu vực mới của trường.  Nghi thức chúc lành sẽ cử hành trong hội trường và sau đó dùng giải khát ở khu vực lớp 5.  Học sinh sẽ có văn nghệ giúp vui để dánh dấu biến cố lịch sử hiếm có này. 

1-3 of 3