Latest News‎ > ‎

Tell Them From Me - Parent Survey

posted 8 May 2015, 15:48 by Christine Cao   [ updated 5 Nov 2017, 17:30 ]

Dear Parents,
We need 20 minutes of your time to complete a parent survey.  Your feedback will help us evaluate how we are going and provide us with information to inform our future directions visit 
https://www.tellthemfromme.com/sacredheart before Friday 10 November to complete the survey.
Thank you in advance for your support. 
Mrs Laidler
Principal


Phụ huynh
Cô Hiệu trưởng xin phụ huynh dảnh 20 phút trả lời các câu hỏi trong bản thống kê.  Rất mong phụ huynh đóng góp.
Sơ sẽ cố gắng chuyển ngữ các câu hỏi sang tiếng Việt, nếu phụ huynh vần bản cần bản câu hỏi tiếng việt xin liên lạc với sơ Khánh.
Nếu phụ huynh không có Internet hay dụng cụ như phone hay ipad hoặc computer ở nhà, phụ huynh có thể đến thư viện nhà trường Sr Rose sẽ giúp phụ huynh.
Chân thành cám ơn phụ huynh.

Comments