ชื่ออย่างเป็นทางการ นางประพิศ  งางาม
เรียกสั้นๆ จู 
เกิดวันที่ 17 มีนาคม 2519
สอนวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.3 และวิชาฟิสิกส์ ระดับชั้น ม.4

......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ ................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................

ลงชื่อ.........................................  

ปล. ลูกๆ สามารถเช็คใบความรู้และใบงานย้อนหลังได้ข้างล่างนี้

ใบความรู้

  • ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง.............. ใบความรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่.......เรื่อง.....................................รายวิชา.......................... รหัส................        ข้อความ...ความรู้เพิ่มเติมลิงก์ที่ ๑ลิงก์ที่ ๒ลิงก์ท ...
    ส่ง 5 มี.ค. 2561 22:52 โดย Prapit Ngangam
  • ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ..... ใบความรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่.......เรื่อง.....................................รายวิชา.......................... รหัส................        ข้อความ...ความรู้เพิ่มเติมลิงก์ที่ ๑ลิงก์ที่ ๒ลิงก์ท ...
    ส่ง 5 มี.ค. 2561 22:51 โดย Prapit Ngangam
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ใบงาน

  • ใบงานที่ 1 เรื่อง .... ใบงานที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่.......เรื่อง.....................................รายวิชา.......................... รหัส................        คำชี้แจง ให้นักเรียน.....บันทึกลงสมุดถ่ายภาพฯลฯการส่งงานส่งบนโต๊ะคร ...
    ส่ง 5 มี.ค. 2561 22:54 โดย Prapit Ngangam
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »