กล่าวทักทาย
......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ ................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................

ลงชื่อ.........................................  

ปล. ลูกๆ สามารถเช็คใบความรู้และใบงานย้อนหลังได้ข้างล่างนี้

ใบความรู้

 • ใบความรู้ที่ 2 ใบความรู้ที่ 2หน่วยการเรียนรู้ที่.......เรื่อง.....................................รายวิชา.......................... รหัส................        ข้อความ...ความรู้เพิ่มเติมลิงก์ที่ ๑ลิงก์ที่ ๒ลิงก์ท ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2561 22:57 โดย Paramin Kaewdee
 • ใบความรู้ที่ 1 ใบความรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่.......เรื่อง.....................................รายวิชา.......................... รหัส................        ข้อความ...ความรู้เพิ่มเติมลิงก์ที่ ๑ลิงก์ที่ ๒ลิงก์ท ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2561 22:57 โดย Paramin Kaewdee
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ใบงาน

 • ใบงานที่ 2 ใบงานที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่.......เรื่อง.....................................รายวิชา.......................... รหัส................        คำชี้แจง ให้นักเรียน.....บันทึกลงสมุดถ่ายภาพฯลฯการส่งงานส่งบนโต๊ะคร ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2561 22:57 โดย Paramin Kaewdee
 • ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่.......เรื่อง.....................................รายวิชา.......................... รหัส................        คำชี้แจง ให้นักเรียน.....บันทึกลงสมุดถ่ายภาพฯลฯการส่งงานส่งบนโต๊ะคร ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2561 22:57 โดย Paramin Kaewdee
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »