กล่าวทักทาย
......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ ................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................ .................................... ......................................... ................................

ลงชื่อ.........................................  

ปล. ลูกๆ สามารถเช็คใบความรู้และใบงานย้อนหลังได้ข้างล่างนี้


ใบความรู้

 • ใบความรู้ที่ 2 ใบความรู้ที่ 2หน่วยการเรียนรู้ที่.......เรื่อง.....................................รายวิชา.......................... รหัส................        ข้อความ...ความรู้เพิ่มเติมลิงก์ที่ ๑ลิงก์ที่ ๒ลิงก์ท ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 06:40 โดย Kongkapan Chaiyaporn
 • ใบความรู้ที่ 1 ใบความรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่.......เรื่อง.....................................รายวิชา.......................... รหัส................        ข้อความ...ความรู้เพิ่มเติมลิงก์ที่ ๑ลิงก์ที่ ๒ลิงก์ท ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 06:40 โดย Kongkapan Chaiyaporn
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สื่อการเรียนการสอน

 • เซลล์กัลวานิก : ไฟฟ้าเคมี ม.6 เซลล์กัลวานิก : ไฟฟ้าเคมี ม.6ผลิตโดย นายคงกระพัน  ชัยพรครู ชำนาญการพิเศษ
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 06:51 โดย Kongkapan Chaiyaporn
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ใบงาน

 • ใบงานที่ 2 ใบงานที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่.......เรื่อง.....................................รายวิชา.......................... รหัส................        คำชี้แจง ให้นักเรียน.....บันทึกลงสมุดถ่ายภาพฯลฯการส่งงานส่งบนโต๊ะคร ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 06:40 โดย Kongkapan Chaiyaporn
 • ใบงานที่ 1 ใบงานที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่.......เรื่อง.....................................รายวิชา.......................... รหัส................        คำชี้แจง ให้นักเรียน.....บันทึกลงสมุดถ่ายภาพฯลฯการส่งงานส่งบนโต๊ะคร ...
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 06:40 โดย Kongkapan Chaiyaporn
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลงาน/รางวัล

 • โล่รางวัลของโรงเรียน โล่รางวัลของโรงเรียนอัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/pg/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet/photos/?tab=album&album_id=1604354842988423
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 06:40 โดย Kongkapan Chaiyaporn
 • รับการประเมินโรงเรียน OBECQA  เข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียน OBECQA ณ ห้องดอยตุง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/110518225705433/photos/?tab=album&album_id=1606805932743314
  ส่ง 6 มี.ค. 2561 06:40 โดย Kongkapan Chaiyaporn
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »