Strona główna

Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematyka & GeoGebra, którego organizatorem jest Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno - Społeczne AKCES. Partnerem organizacyjnym Konkursu  jest Warszawskie Centrum GeoGebry przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.