INFO สว.พย. ประจำปี พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 80 รับการประเมินและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  จาก สมศ. รอบ 4 ฉบับที่ 79 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล
โครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ
ฉบับที่ 78 ร่วมโครงการประมงโรงเรียน ปี 11/2562     ฉบับที่ 77 ร่วมพิธีเปิดกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดพะเยา “เวียงน้ำเต้าเกมส์”
    ฉบับที่ 76 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
   ฉบับที่ 75 ร่วมทำบุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562
ฉบับที่ 74 จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
   ฉบับที่ 73 เป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันว่ายน้ำ
กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 25 
  ฉบับที่ 72 สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562  ฉบับที่ 71 กิจกรรมค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2562
 ฉบับที่ 70 กิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2562  ฉบับที่ 69 พิธีอำลานักเรียนและแสดงความยินดีกับครูปนัดดา ไชยวัง
 ฉบับที่ 68 การสัมมนาทางวิชาการกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2562  ฉบับที่ 67 งานกีฬาสีสัมพันธ์ “ศรีนครินทร์เกมส์ 2562”
 
ฉบับที่ 66 จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนที่มีแนวโน้มสู่ภาวะซึมเศร้า
ฉบับที่ 65 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด 
เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562
 
 ฉบับที่ 64 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนร่วมภาษา
และวัฒนธรรมไทย - สิงคโปร์ 2562

ฉบับที่ 63 พิธีรับเครื่องหมายจิตอาสาพระราชทาน

 
 ฉบับที่ 62 พิธีถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ฉบับที่ 61 จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2562
 
 ฉบับที่ 60 ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมรำลึก
พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9
 ฉบับที่ 59 อบรมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินเลื่อนวิทยฐานะและประเมินรายปี
 
 ฉบับที่ 58 กิจกรรม ASEAN DAY ประจำปีการศึกษา 2562  ฉบับที่ 57 เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสื่อ นวัตกรรมครู
จังหวัดพะเยา
 
 ฉบับที่ 56 โครงการสานสายใยสัมพันธ์ เติมใจให้กัน
ศรีนครินทร์พะเยา ประจำปี 2562
 ฉบับที่ 55 ร่วมมหกรรมวิชาการ “The Twelfth Northern Region EP/MEP Open House 2019” เขตภาคเหนือ
ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2562
 
 ฉบับที่ 54 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ฉบับที่ 53 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
 
  ฉบับที่ 52 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
 ฉบับที่ 51 กิจกรรม TARO to School 2019
ตามหาตัวตน ค้นหาความฝัน
 
 ฉบับที่ 50 พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562
 ฉบับที่ 49 กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"
 
 ฉบับที่ 48 ร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
“เสมาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”
 ฉบับที่ 47 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
 
 ฉบับที่ 46 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และ
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ฉบับที่ 45 จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ฉบับที่ 44 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
 ฉบับที่ 43 พิธีสืบมหาชะตา ตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562
 
 
 


  ฉบับที่ 42 พิธีวันคล้ายวันวันสวรรคต
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ฉบับที่ 41 พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
 
 ฉบับที่ 40 ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 2562  ฉบับที่ 39 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
 
 ฉบับที่ 38 กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562  ฉบับที่ 37 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
 
 ฉบับที่ 36พิธีวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2562  ฉบับที่ 35 
 
 ฉบับที่ 34 ร่วมฝึกอบรมตามโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อม
และสาธารณภัย : หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย
 ฉบับที่ 33 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี

 
 ฉบับที่ 32 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 ฉบับที่ 31 กิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน
และประชาชนจิตอาสา
 
 ฉบับที่ 30 กิจกรรมวันวิสาบูชาโลก ประจำปี 2562  ฉบับที่ 29 โครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
ปรับบุคลิกภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
 
 ฉบับที่ 28 พิธีรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  ฉบับที่ 27 ค่ายพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2562
 
 ฉบับที่ 26 ค่ายปรับพื้นฐานเชิงบูรณาการและเตรียมความพร้อมนักเรียนในระบบโรงเรียนประจำ ประจำปีการศึกษา 2562  ฉบับที่ 25 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
 
 ฉบับที่ 25 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการ
“1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
 ฉบับที่ 24 ร่วมงานอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
 
 ฉบับที่ 23   ฉบับที่ 22 กิจกรรม "รดน้ำดำหัว ปีใหม่เมือง 2562"
 
 ฉบับที่ 21 กิจกรรม "ปิ๊กหอ ประจำปี 2562"  ฉบับที่ 20
 
  ฉบับที่ 19 การแข่งขันกีฬา “สายสัมพันธ์สามัญศึกษาพะเยา
สหวิทยาเขตภูกามยาวครั้งที่ 5
  ฉบับที่ 18 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
 
  ฉบับที่ 17 การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู
และบุคลากร ปีการศึกษา 2561
  ฉบับที่ 16 พิธีอำลานักเรียนและแสดงความยินดีแก่
ผอ. ปทุมรัตน์  คำแสน
 
ฉบับที่ 16 พิธีอำลานักเรียนและแสดงความยินดีแก่
ผอ.รังสรรค์ ปินใจ
  ฉบับที่ 15 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561
 

ฉบับที่ 14 กิจกรรมการเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS

  ฉบับที่ 13 กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
 ฉบับที่ 12 การประเมินเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 ของนางสาวปทุมรัตน์ คำแสน
  ฉบับที่ 11 โครงการอบรมธรรมศึกษาอำเภอภูกามยาว
ภายใต้โครงการส่งเสริมเอื้ออาทรภายใต้การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพะเยา
 
  ฉบับที่ 11 เข้าเฝ้าฯ  รับพระราชทานรถยนต์โดยสารปรับอากาศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรมราชกุมารี   ฉบับที่ 09 ต้อนรับผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
 
  ฉบับที่ 08   ฉบับที่ 07 กิจกรรมมหัศจรรย์วันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒
 
 ฉบับที่ 06 สว.พย. จัดกิจกรรม SW.PY. Mini  Marathon 2019"รวมพลคนดีของสมเด็จย่า"  ฉบับที่ 05 กิจกรรมวันครูแห่งชาติ อำเภอภูกามยาว ประจำปี 2562
 
 ฉบับที่ 04 กิจกรรมอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562  ฉบับที่ 03 รวมใจ  ม่วนใจ๋ ตี้พะเยา ปีการศึกษา 2561
 
  ฉบับที่ 02 การประเมินและติดตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ประจำปี 2561   ฉบับที่ 01 การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2561
Comments