Vacatures‎ > ‎

Nederlands

Aan Nederlands besteden we zowel in de onder- als de bovenbouw veel meer tijd dan gebruikelijk. We willen onze leerlingen daarmee de beste basis meegeven voor hun vervolgopleiding. De investering in Nederlands is bovendien van belang voor hun voortgang bij andere vakken. 

We bieden niet alleen meer onderwijstijd, onze klassen zijn ook nog eens klein (gemiddeld minder dan 16 leerlingen). We nemen onderwijs dan ook echt serieus.

In de onderbouw zorgt de extra tijd ervoor dat we zonodig tekorten vanuit de basisschool kunnen oplossen. Is dat niet nodig, dan gebruiken we de extra tijd voor herhaling en verdieping van de lesstof. Doel is om een goede basis te leggen voor de ambities in de bovenbouw.

Het basiscurriculum wordt gevormd door de methode 'Nieuw Nederlands'. Voor literatuur maken we gebruik van de NOS-video serie en van de methode Eldorado. Het vak wordt bovendien versterkt doordat gedurende de gehele onderbouw leerlingen ook filosofie volgen. 

Bovenbouw
Bijzonder is dat Havo-leerlingen het vak op Vwo-niveau kunnen volgen en bovendien een Vwo-examen kunnen afleggen. Als zij daarna alsnog het Vwo-diploma willen halen, hoeven ze geen eindexamen Nederlands meer te doen.

Vwo'ers mogen in de 5e klas eindexamen doen. Ze hebben alle lesstof dan al behandeld. Wie er nog niet klaar voor is, mag er natuurlijk een jaar langer over doen.

Onderwijstijd vergeleken met andere scholen
Aan alle vakken die we geven, besteden we meer onderwijstijd dan andere scholen. Goed onderwijs kost nu eenmaal tijd. De effectiviteit van de onderwijstijd wordt nog eens versterkt doordat we kleine klassen hebben (ca. 16 leerlingen) én die klassen in de onderbouw naar tempo en niveau indelen. 

De beschikbare tijd vergelijken we met een gemiddelde van 12 andere scholen, onze 'peer group'. We willen daar boven zitten, om er zeker van te zijn dat de docent de gelegenheid heeft om het vak goed te geven. Ruim genoeg om met de leerlingen van langzame klassen het curriculum compleet te doorlopen en om met leerlingen van snelle klassen de diepte in te gaan.

Gemiddeld aantal minuten onderwijstijd Nederlands per week
 
Onderbouw    
Havo
Bovenbouw
Vwo
Bovenbouw

Gemiddelde andere scholen


183

160 

150

SvPO


226

185

185
 +24%+15% +23%