Vacatures‎ > ‎

Klassieke talen

Op ons kleinschalige Lyceum nemen klassieke talen een bijzondere plaats in. Leerlingen beschouwen het als een beloning, als een extra investering die we bereid zijn in hen te doen. Daar komt bij dat het bij ons niet ten koste gaat van andere vakken. Leerlingen krijgen niet minder Engels of Nederlands als ze Latijn volgen, zoals op gymnasia vaak het geval is. Daarnaast is Frans voor alle leerlingen een verplicht eindexamenvak. Zo zorgen we voor een brede taalkundige ontwikkeling, waarbij klassieke talen echt een aanvulling en verdieping vormen. 

We betreuren dan ook de tendens op gymnasia dat leerlingen een moderne taal laten vallen voor (met name) Latijn. Per saldo doen ze dan nauwelijks meer vakken dan op een regulier Vwo. Gemiddeld op alle categorale gymnasia doen leerlingen in 8,5 vakken examen tegen 8,1 op reguliere Vwo-scholen.

Is de meerwaarde van gymnasiaal onderwijs niet juist de brede basis die het leerlingen biedt? Vwo'ers met Latijn doen bij ons dan ook standaard in 10 vakken eindexamen. Dat doen ze bovendien heel goed, aangezien hun resultaten beter zijn dan die op categorale gymnasia.

Leerlingen die bij ons klassieke talen volgen, vormen dan ook een bijzonder gemotiveerde groep. Daar komt de kleinschaligheid en persoonlijke aandacht op onze school nog bij.