Vacatures‎ > ‎

Frans

Als docent Frans is er maar één school waar je wilt lesgeven. Wij beschouwen Frans naast Engels namelijk als essentiële vreemde taal. Frans is voor al onze leerlingen daarom een verplicht eindexamen vak. We doen dit niet alleen omdat Frans een belangrijke taal is, maar ook omdat het een taal is die het taalgevoel sterk ontwikkelt. Als een leerling in zijn/haar latere carrière nog een andere taal wil leren, is de stevige basis in Frans meer dan welkom.

Ter versterking van het taalonderwijs gaan leerlingen in klas 2, 3 én 4 een week op taalreis naar Frankrijk. Ze verblijven daar in een Frans gastgezin en krijgen les op een taalschool van Studytravel.

Alle leerlingen (Vwo én Havo) krijgen lesstof op Vwo-niveau. Uiteraard is de normering voor Havo-leerlingen bij toetsen wel lager. Doordat ze echter al het Vwo-niveau hebben mee gekregen, maken we het makkelijker om na het Havo-examen verder te gaan met Vwo (op die manier faciliteren we het zogenaamde 'stapelen' van opleidingen).

Om deze ambitieuze doelen te bereiken is er voor Frans ruim voldoende onderwijstijd ingepland (over de gehele schoolperiode ruim 25% meer dan gebruikelijk (en dat is dan nog exclusief de taalreizen)).