Vacatures‎ > ‎

Filosofie

Filosofie is in ons onderwijs een belangrijk kernvak. Eerst en vooral staat de ontwikkeling van het eigen denken van leerlingen centraal. Van daaruit worden ook de oplossingen van 'de grote denkers' bestudeerd. Logica, taalfilosofie, wetenschapsleer, ethiek en esthetica zijn de belangrijkste aandachtsgebieden. Van onze docenten Filosofie verwachten we dat ze zich op al die gebieden voldoende thuis voelen.

Wij zijn uitgever van de methode 'Denken door Filosofie' voor het primair onderwijs. Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs hebben wij eveneens een eigen methode ontwikkeld ('Filosofische vaardigheden'). Deze methode gebruiken we vooralsnog exclusief voor onze eigen scholen.

Onderbouw
In de onderbouw krijgen alle leerlingen 3 jaar lang Filosofie. Door een brede opzet omvat het vak ook Maatschappijleer en Algemene natuurwetenschap en telt daarom al vanaf de onderbouw mee voor het eindexamen.

Daarvoor is wekelijks 85 minuten onderwijstijd beschikbaar. Een vergelijking qua onderwijstijd met andere scholen is niet te maken, omdat daar gemiddeld in de onderbouw niets aan Filosofie gedaan wordt. 

Bovenbouw
In de bovenbouw krijgen alle Alfa-leerlingen Vwo Filosofie. De Alfa-leerlingen Havo kiezen voor ófwel Filosofie ófwel Tekenen/kunstgeschiedenis. De Alfa's met Filosofie hebben in elk geval ook Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie en Wiskunde A in hun pakket. Voor Filosofie is een zeer ruime hoeveelheid tijd ingeruimd. Zie de tabel onderaan de pagina.

De Bèta-leerlingen Havo en Vwo krijgen een module Wetenschapsleer en Logica als onderdeel van het vak NLT (Natuur Leven en Techniek). Voor deze module is een jaar lang 85 minuten lestijd per week uitgetrokken. De module wordt door een docent Filosofie verzorgd.

Veel onderwijstijd vergeleken met andere scholen
Aan alle vakken die we geven, besteden we meer tijd dan andere scholen. Uitgangspunt is dat wat we doen, we ook goed doen. Als we vanwege tijdgebrek iets half zouden moeten doen, dan doen we het liever niet. Goed onderwijs kost nu eenmaal tijd.

De tijdsbesteding vergelijken we met een gemiddelde van 12 andere scholen, onze 'peer group'. We willen daar ruim boven zitten, om er zeker van te zijn dat de docent de gelegenheid heeft om het vak goed te geven. Ruim genoeg om met langzame leerlingen het curriculum goed te doorlopen en met snelle leerlingen de diepte in te gaan.

In de onderbouw wordt door andere scholen gemiddeld niets aan Filosofie gedaan. Dat betekent dat onze leerlingen hoe dan ook met een voorsprong de bovenbouw in gaan. Ook daar is er echter nog veel meer tijd dan op andere scholen.

Gemiddeld aantal minuten onderwijstijd Filosofie per week
 
Onderbouw    
Havo
Bovenbouw
Vwo
Bovenbouw

Gemiddelde andere scholen125 

150

SvPO


85 

215 

200 
 +100%+72% +33%