Vacatures


V
oor onze kleinschalige scholen (ca. 16 lln. per klas en 80 per leerjaar) zoeken we docenten voor Havo en Vwo. We hebben weinig 'overhead' en stellen het docentschap centraal. We plannen veel onderwijstijd in voor elk vak. Daardoor hebben onze docenten ruim tijd voor het curriculum.

Er zijn geen andere scholen waar je als docent meer tot je recht komt. Bovendien biedt het voordelen om voor een groeiende organisatie te werken. Het geeft meer zekerheid en ruimte voor persoonlijke groei.

Interesse in werken bij de SvPO? Stuur dan je cv met korte motivatie en vermelding van de gewenste locatie naar: vacatures@svpo.nl

Over de SvPO
We hebben kleine klassen en roosteren ruim voldoende tijd in voor elk vak. Daardoor hebben docenten alle ruimte voor aansprekend onderwijs.

We werken doelgericht en vertrouwen liever op een cultuur van persoonlijke aandacht dan op regels en protocollen. We zoeken zelfstandige docenten die:
  • kleine klassen benutten voor verdieping van het onderwijs
  • prettige omgang met leerlingen onderhouden 
  • verantwoordelijkheid nemen
  • onderwijsvernieuwingen omhelzen als het om verbeteringen gaat (en anders niet)
Onze scholen zijn gewoon bekostigd, maar bewijzen dat door goede organisatie kleine klassen mogelijk zijn. Daardoor zijn de scholen bij ouders en leerlingen populair. We hebben dan ook bijna altijd meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen. Niet voor niets mogen we de komende jaren een hele reeks nieuwe scholen in Nederland openen. Kiezen voor SvPO is dan ook kiezen voor een solide en groeiende organisatie.

Over de arbeidsvoorwaarden
Onze goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn natuurlijk conform CAO VO. Daarbovenop bieden we extra salaris (1,9%) en een bonus regeling (tot 9,0%).

Het succes van onze scholen en de goede organisatie garandeert docenten bovendien zekerheid over hun aanstelling en de omvang daarvan.

De werkdruk is bij ons kleiner dan op andere scholen. Dat komt niet alleen door het geringere aantal leerlingen, maar ook doordat we voor elk vak voldoende tijd inroosteren. Stress over het halen van de planning is er vrijwel nooit. Verder beschikt elke docent over een eigen budget (1.350 euro per fte) dat naar eigen inzicht besteed kan worden.

We hebben een informele sfeer en beperken het vergaderen tot een minimum. Ook het nakijkwerk is beperkt, doordat docenten veel minder leerlingen hebben. Om dezelfde reden is ook een eventueel mentoraat minder belastend.