Reserveer tijdig !
Om te garanderen dat elke leerling ruim aandacht krijgt, nemen we per school maar 80 eerstejaars leerlingen aan. Voor het geval er meer aanmeldingen zijn, is het belangrijk een plaats te reserveren. Dat verplicht tot niets, maar u wordt wel als eerste geïnformeerd over de informatiedagen.

Kies voor welke school u wilt reserveren: