Organisatie


De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs steunt onze scholen door te helpen het onderwijs slimmer en met minimale 'overhead' te organiseren. De besparingen die dat oplevert, worden geïnvesteerd in kleinere klassen en meer lestijd. De stichting steunt de scholen zowel financieel als organisatorisch. Verder helpt ze met goede ICT oplossingen en met de ontwikkeling van lesmethoden. 


Bestuur

Misha van Denderen (voorzitter) studeerde Filosofie en Economie, gaf werkcolleges Filosofie aan de faculteit Economie, ontwierp simulaties voor gebruik in trainingen en werkte met zijn elektronische uitgeverij voor o.a. de Belastingdienst, Elsevier, Kluwer, SDU. Sinds de verkoop van zijn activiteiten zet hij zich in voor het onderwijs. Misha is getrouwd en heeft 2 kinderen en 2 pleegkinderen.

Andries Tijssens (penningmeester) is in het dagelijks leven directeur van ICT bedrijf New ERP en eigenaar van producent van zeilfietsen Whike.com. Hij is verder actief voor D66 als statenlid in Noord HollandAndries is getrouwd en heeft 2 kinderen.

Erik Terheggen (secretaris) studeerde Rechten aan de UVA en was werkzaam bij Buma/Stemra en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw waar hij de contacten met ministeries en politiek onderhield. Hij is Commissievoorzitter bij de stadsdeelraad van Amsterdam Zeeburg geweest en momenteel is hij Manager Public affairs & Strategische Communicatie bij Energie Nederland. Erik is getrouwd en heeft 2 kinderen.

Hank van Dijk (bestuurder) studeerde Geschiedenis aan de UvA. Hij is actief als interim-manager en adviseur en heeft bij meerdere dienstverlenende bedrijven management functies vervuld. Onder andere als algemeen directeur van reclamebureau McCann Erickson. Hank is getrouwd en heeft 2 kinderen.

Leiding

Suzan Polet (directeur) is verantwoordelijk voor het opzetten, monitoren en aansturen van de scholen voor Persoonlijk Onderwijs. De operatie op de scholen wordt gedaan door bovenschoolse schoolleiders die samen met enkele ervaren docenten de managementtaken hebben. 

Na haar opleiding HBO-J begon Suzan haar loopbaan in het jeugd welzijnswerk. Dat combineerde ze met een studie Sociologie, waarna ze zich specialiseerde in onderwijs en onderzoek. Eerst als manager voor opleidingsinstituut Freia/MCC van de Universiteit Groningen. Daarna als directeur van jongeren onderzoeksbureau Qrius. In augustus 2009 verliet ze Qrius om voor SvPO de eerste school te starten in Zeeland. In 2013 heeft ze in Friesland de tweede school opgezet. Suzan is getrouwd en heeft 2 kinderen.

Toezichthouder

Theo Veltman heeft veel ervaring in het onderwijs. Hij was onder meer betrokken bij het ministerie van OCenW, DUO (IB-groep) en in het primair en voortgezet onderwijs als leraar, manager en bestuurder. Dat, en zijn verdere bestuurlijke ervaring, geeft een goede basis voor een rol als onafhankelijk toezichthouder.