Onze waarden


1. Persoonlijk onderwijs
We geven les in kleine klassen (16 leerlingen), waardoor docenten elke leerling ruim voldoende aandacht geven. Dat onderscheidt goed van middelmatig onderwijs.

2. Goed onderwijs kost tijd
We roosteren voor elk vak ruim voldoende tijd in. Onze klassen zijn bovendien ingedeeld naar tempo en niveau. In de ene klas benut een docent de extra tijd om zaken nog eens te herhalen, in de andere klas om verdieping te geven.

3. Hechte schoolgemeenschap
Docenten zijn zichtbaar voor en betrokken bij alle leerlingen. Ze voelen zich niet alleen verantwoordelijk voor hun vak, maar ook voor het reilen en zeilen van de school en de leerlingen. De school biedt met ca. 400 leerlingen de menselijke maat en een veilige sociale omgeving waar elke leerling zich gekend en gezien weet.

4. Samenhang tussen de vakken
De verschillende vakken sluiten goed op elkaar aan. Met Filosofie leggen we verbanden tussen de vakken. En we geven bijvoorbeeld alle leerlingen met Wiskunde-A ook Economie. Dat zorgt ervoor dat ze een toepassingsgebied hebben voor de Wiskunde die ze krijgen. 


5. Kinderen zijn geen proefkonijnen
We staan open voor nieuwe onderwijskundige ideeën en we zijn zeer innovatief. We zijn dus zeker geen conservatieve of ouderwetse school. Maar onze innovaties baseren we wel op feiten en op wetenschappelijk onderzoek. Geen kwakzalverij in het onderwijs. Bij ons dus geen Nieuw Leren, leerpleinen, Finse methoden of vormen van doe-het-zelf onderwijs.

We beschouwen onderwijs als een wetenschap en we verzamelen daarom veel gegevens om te toetsen of nieuwe ideeën goed werken. We houden de ontwikkeling van onze leerlingen nauwgezet bij, onder meer met slimme apps en ICT. Als we een verbetering doorvoeren of een nieuwe lesmethode in gebruik nemen, kunnen we daardoor goed de effecten zien - en direct bijsturen als dat nodig is. 

6. We houden de organisatie eenvoudig
De kleine klassen zijn betaalbaar doordat we weinig 'overhead' hebben: Meer docenten, minder managers. De school is daarom zo georganiseerd dat er ook minder managers nódig zijn. We maken duidelijke keuzes, lopen niet mee met elke onderwijskundige mode en benutten slimme ICT. Bovenal laten we verantwoordelijkheid bij docenten en stellen hen met kleine klassen ook in staat die verantwoordelijkheid te nemen.

7. We werken doelgericht, niet regelgeleid
Protocollen, procedures en regels. Een gemiddelde school komt er in om, maar ze ontnemen het zicht op het doel: kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen in een veilige omgeving. Geen enkele verzameling regels is in staat om vanzelf zo'n complex doel te bereiken. Dat vergt juist voldoende ruimte om naar eigen inzicht te handelen. De beste handeling is niet die het protocol volgt, maar die het doel dichterbij brengt.