Scholen laten Vwo’ers massaal afstromen

Ooit deden Vwo'ers gemiddeld 6,1 jaar over hun opleiding. De meesten haalden het in 6 jaar, maar de zittenblijvers trokken het gemiddelde iets omhoog. De leerlingen die een jaar oversloegen waren te klein in aantal om dat te compenseren. Zo was het jarenlang, totdat zich in 2008 een opmerkelijke trendbreuk voordeed.

In het onderwijs is 2008 een roemrucht jaar. Enerzijds vanwege het rapport van de Commissie Dijsselbloem, waarin de Tweede Kamer zich voornam om minder rigoureuze veranderingen in het onderwijs door te voeren. Anderzijds vanwege de aankondiging van zwaardere exameneisen, waarmee toenmalig Staatssecretaris Bijsterveldt dat voornemen onmiddellijk weer van tafel veegde.

2008 blijkt om nog een andere reden opmerkelijk te zijn geweest voor het onderwijs. Na dat jaar doen leerlingen die met een Vwo-advies van de basisschool af komen, steeds korter over hun opleiding. Tegenwoordig doen ze er nog maar 5,6 jaar over, zo blijkt uit cijfers van het Ministerie van Onderwijs (zie grafiek).

Bron: Statistisch materiaal plan van scholen 2014, OCW


Dat Vwo’ers gemiddeld een half jaar minder lang over hun opleiding doen, zou prachtig nieuws kunnen zijn. Het zou kunnen betekenen dat de helft van de Vwo’ers tegenwoordig een jaar overslaat en het Vwo in 5 jaar afrondt in plaats van in 6. Was dit echter het geval geweest, dan zouden scholen, de staatssecretaris en zeker de VO-raad de vlag hebben uit gehangen en zichzelf op de borst hebben geklopt. We hebben echter geen vlaggen zien hangen en er is dan ook wat anders aan de hand.

In werkelijkheid laten scholen steeds meer Vwo-leerlingen afstromen naar Havo. Deze leerlingen doen helemaal geen 6-jarige Vwo-opleiding meer, maar een 5-jarige Havo-opleiding. Dat drukt het gemiddeld aantal jaar dat leerlingen met een Vwo-advies op de middelbare school zitten.

Omvang van de afstroom

De omvang van deze afstroom moet enorm zijn. Om te verklaren dat leerlingen met een Vwo-advies tegenwoordig een half jaar minder lang over hun opleiding doen, moet maar liefst de helft van de leerlingen die een Vwo-advies krijgen afstromen naar Havo. 

De onderwijsinspectie erkent dat de afstroom is toegenomen, maar onderschat de omvang ervan schromelijk.

In het rapport 'De staat van het onderwijs 2013/14' staat dat de afstroom in de bovenbouw van het Vwo is toegenomen, van 6,4% in 2008 naar 7,6% in 2012 (Inspectie 2013/14, p.114). Verder is in de onderbouw de afstroom in 2012 voor het eerst in jaren groter (15%) dan de opstroom (10%) (Inspectie 2013/14, p.17). Deze percentages zijn echter veel te klein om te verklaren dat leerlingen met Vwo-advies gemiddeld een half jaar minder lang op de middelbare school zitten. 

Bovendien blijkt uit hetzelfde rapport dat het percentage zittenblijvers in het Vwo iets is toegenomen (van 4,8% in 2008 naar 5,0% in 2012). Vwo'ers doen daardoor gemiddeld langer over hun opleiding, niet korter.
Afstroom vooral in de eerste drie jaar (onderbouw)
Het meest waarschijnlijke is dat de afstroom van Vwo'ers zich al in de onderbouw voordoet. De onderwijsinspectie heeft daar nauwelijks inzicht in, waardoor de ontwikkeling buiten beeld blijft. Het zijn de middelbare scholen die aan de inspectie doorgeven hoeveel leerlingen ze van elk niveau binnen krijgen en hoeveel van die leerlingen in klas 3 nog op niveau zitten. Op basis van die cijfers berekent de Onderwijsinspectie het zogenaamde 'rendement onderbouw'. Voor middelbare scholen is er een groot belang om met een goed rendement voor de dag te komen. Het ontbreekt echter aan enige vorm van controle op de door de scholen zelf aangeleverde cijfers. De Onderwijsinspectie heeft 


De economische en maatschappelijke gevolgen Dat wordt aangetoond door de gestage afname van het aandeel Vwo´ers en de gelijktijdige stijging van het aandeel Havisten. 


aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs is tussen 2008 


Zeer waarschijnlijk doen zij dat om te kunnen voldoen aan de strengere exameneisen.Volgens staatssecretaris Dekker sorteert 
De verklaring is zeer waarschijnlijk dat scholen veel Vwo-leerlingen laten afstromen naar Havo, om zo te voldoen aan de strengere exameneisen.


Dat zou bijzonder 


Vwo duurt 6 jaar, maar omdat er wel eens een leerlingen bleven zitten deden Vwo’ers gemiddeld 
In sommige jaren bleven er gemiddeld wat meer leerlingen zitten dan in andere 

Een 
Was een Vwo-advies van de basisschool een aantal jaar geleden nog een redelijke garantie dat 
Mail aan ouders over start tijd school


(c) 2014 Stichting voor Persoonlijk Onderwijs

Ċ
Redactie SvPO,
26 jul. 2016 06:27
Comments