SvPO


Zo simpel kan goed onderwijs zijn:
  • Persoonlijk door kleine klassen
  • Prettig sociaal klimaat, veel taalreizen
  • Voldoende onderwijstijd, weinig huiswerk
  • Gewoon bekostigd, dus betaalbaar voor iedereen
Bij SvPO, School voor Persoonlijk onderwijs halen vrijwel alle leerlingen het niveau van hun basisschool-advies. Eén derde komt daar zelfs boven uit.

Prettige sfeer. Een kleinschalige school waar mensen elkaar kennen. Docenten die makkelijk te benaderen zijn. Klassen van 16 leerlingen, ingedeeld naar niveau, waarin elke leerling veel aandacht krijgt. Goed onderling contact van leerlingen onder elkaar.

Groei! Nergens heb je zoveel kans om te groeien. We bieden altijd stof op een hoger niveau aan. Bijna de helft van de Vmbo'ers haalt daardoor Havo en veel Havisten stromen op naar Vwo. De Vwo'ers op hun beurt doen het beter dan op een categoraal Vwo of Gymnasium. Het gros van hen haalt ook nog een dubbel profiel en volgt universitaire bachelorvakken. 

Bewezen concept. In 2010 zijn we met de eerste School voor Persoonlijk Onderwijs gestart in Zeeland. Inmiddels opent de vijfde school de deuren en is er toestemming van het ministerie om nog eens vier scholen te starten. Curriculum, rooster en lesmethoden zijn op alle scholen hetzelfde.

Weinig huiswerk. Doordat we voldoende tijd in het onderwijs investeren, doen leerlingen het meeste werk gewoon op school bij SvPO.

Weinig zittenblijven. Door de extra aandacht en het goede onderwijs hebben we bij SvPO het laagste percentage zittenblijvers in Nederland (< 3%).

Veel taalreizen, om in de praktijk Engels, Frans en Duits of Spaans te oefenen. Samen reizen draagt ook bij aan de onderlinge band en prettige sfeer op school.

Filosofie. We geven ruim aandacht aan het vak Filosofie. Daarmee laten we de samenhang tussen de verschillende vakken zien. Het draagt er bovendien toe bij dat leerlingen goed leren argumenteren en debatteren.

Gewoon bekostigd en dus toegankelijk voor iedereen, maar met onderwijs alsof je op een dure privé school zit.

SvPO Informatiedag

Gymnasium, Vwo, Havo en Vmbo-t/Havo

Onderwijsinspectie

Hoogleraar Arthur Kirschner in dagblad NRC

docent in weekblad Groene Amsterdammer

docent bij Omroep Friesland

Reserveer tijdig bij School voor Persoonlijk Onderwijs

We kunnen op elke school van SvPO maar 80 eerstejaars leerlingen aannemen. Met een reservering wordt u als eerste geïnformeerd over de informatiedagen. Kies voor welke SvPO u wilt reserveren:

Disclaimer

Vanwege de kleine klassen wordt SvPO soms verward met speciaal onderwijs. SvPO, School voor Persoonlijk Onderwijs, is echter een reguliere school voor middelbaar onderwijs, bedoeld voor enthousiaste en ambitieuze leerlingen. Behalve de kleine klassen kent SvPO geen bijzondere zorgvoorzieningen.