Vacatures‎ > ‎

Aardrijkskunde

Interesse? Controleer of er vacatures zijn.

Aardrijkskunde is bij ons voor alle Vwo´ers een verplicht vak. Of je nu later een bèta- of een alfa-studie gaat doen, kennis van Aardrijkskunde hoort er op dit niveau gewoon bij. Voor de Havisten maakt het standaard deel uit van de twee alfa-profielen (Cultuur en maatschappij, Economie en maatschappij).

De onderbouw hebben we geheel in het derde leerjaar geconcentreerd. Dat jaar is redelijk uitgekristalliseerd of leerlingen Havo danwel Vwo gaan doen. De klassen zijn daardoor coherent qua tempo en niveau. Tel daar bij op dat die klassen klein zijn (16 leerlingen) en je hebt een situatie die onderwijskundig ideaal is.

We maken gebruik van de methode ´Bronnen´. Met een accent op de verwerking van veel verschillende teksten, sluit deze methode goed aan bij de belevingswereld van leerlingen. Daar komt bij dat leerlingen in het tweede jaar al de vergelijkbare methode hebben gebruikt bij Geschiedenis. Wanneer ze in het derde jaar aan Aardrijkskunde beginnen, hebben ze Geschiedenis al afgerond en zijn ze gewend aan de methode.

Ook in de bovenbouw gebruiken we de methode ´Bronnen´. We hebben bovendien in het eindexamen jaar uitzonderlijk veel lestijd voor Aardrijkskunde gereserveerd. Voor een docent die het vak een warm hart toedraagt zijn we niet minder dan de ideale school.

Lestijd vergeleken met andere scholen
Aan alle vakken die we geven, besteden we meer lestijd dan andere scholen. Goed onderwijs kost nu eenmaal tijd. De effectiviteit van de lestijd wordt versterkt doordat we kleine klassen hebben (ca. 16 leerlingen) én die klassen in de onderbouw naar tempo en niveau indelen. 

De beschikbare lestijden vergelijken we met een gemiddelde van 12 andere scholen, onze 'peer group'. We willen daar boven zitten, om er zeker van te zijn dat de docent de gelegenheid heeft om het vak goed te geven. Ruim genoeg om met de leerlingen van langzame klassen het curriculum compleet te doorlopen en om met leerlingen van snelle klassen de diepte in te gaan.

Gemiddeld aantal minuten lestijd Aardrijkskunde per week
 Havo
Vwo

Gemiddelde 12 andere scholen


120

117

Isaac Beeckman Academie


153

144
 +28% +23%