Vacatures

V
oor onze kleinschalige school (ca. 16 lln. per klas en max. 80 per leerjaar) zoeken we docenten voor Havo en Vwo. We hebben weinig 'overhead' en stellen het docentschap centraal. We plannen bovendien veel onderwijstijd in voor elk vak. Daardoor hebben onze docenten ruim de tijd voor het curriculum.

Er is geen andere school waar je als docent meer tot je recht komt.

We hebben momenteel geen vacatures in Kapelle (Zeeland). Wel zijn er vacatures in andere plaatsen op andere scholen voor persoonlijk onderwijs. 


Over de school
We hebben kleine klassen en roosteren ruim voldoende tijd in voor elk vak. Daardoor hebben docenten alle ruimte voor aansprekend onderwijs.

We werken doelgericht en vertrouwen liever op een cultuur van persoonlijke aandacht dan op regels en protocollen. We zoeken zelfstandige docenten die:
  • kleine klassen benutten voor verdieping van het onderwijs
  • prettige omgang met leerlingen onderhouden 
  • verantwoordelijkheid nemen
  • onderwijsvernieuwingen alleen omhelzen als het om verbeteringen gaat (en anders niet)
We zijn een normaal bekostigde school, maar bewijzen dat door goede organisatie kleine klassen mogelijk zijn. Daardoor is de school bij ouders en leerlingen populair. We hebben dan ook bijna altijd meer aanmeldingen dan we kunnen plaatsen. 

Niet voor niets is de school het voorbeeld voor een reeks nieuwe scholen die de komende jaren in Nederland geopend worden.

Over de arbeidsvoorwaarden
Onze goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn natuurlijk conform CAO VO. Het succes van de school en de goede organisatie garandeert docenten bovendien zekerheid over hun aanstelling en de omvang daarvan. 

De werkdruk is bij ons aanmerkelijk kleiner dan op andere scholen. Dat komt door het beperkte aantal leerlingen, maar ook doordat we voor elk vak voldoende tijd inroosteren. Stress over het halen van de planning is er vrijwel nooit. Verder beschikt elke docent over een eigen budget dat naar eigen inzicht besteed kan worden. 

We hebben een informele sfeer en beperken daardoor het vergaderen tot het minimum. Ook het nakijkwerk is beperkt, doordat docenten gemiddeld slechts de helft van het aantal leerlingen hebben dat op andere scholen gangbaar is. Door de kleine klassen is een eventueel mentoraat veel minder belastend. 


Geen wonder dus dat Walter Dresscher, voormalig voorzitter van vakbond Aob, positief is over onze school:

“Een kleinschalige school voor voortgezet onderwijs. Kleine klassen van zestien leerlingen, de volle aandacht voor het lesgeven. Daar gaat het om de interactie. Dat is een voorbeeld waar ik in geloof.”