Archiefoverzicht


Nieuwsbrief december 2009

Geplaatst 19 dec. 2010 07:13 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:16 bijgewerkt ]

16-12-2009: Beste ouders,

De dagen van 2009 zijn bijna geteld. Zelf ervaar ik het einde van het jaar altijd als gezellig, maar ook erg druk. Pakjesavond, surprises, de kerstviering op de school van mijn kinderen, de voorbereiding voor de kerstviering thuis. En dan is december ook de vooravond van een nieuwe start.

Een nieuw jaar en een nieuw begin, zeker in 2010. Het jaar dat we echt gaan beginnen met onze school. Vanaf 6 september lopen de kinderen door de gangen van het schoolgebouw! Een voorproefje daarvan heb ik al mee mogen maken op de open dag van 9 december. Lokalen waar les werd gegeven en een gebouw dat leefde.

Alle kinderen en ouders die aanwezig waren op 9 december wil ik bedanken voor een fantastische dag! Wie nog niet geweest is: tot ziens op één van de open dagen in januari.

Fijne feestdagen en een gelukkig 2010!

Vriendelijke groet,
Suzan Polet
 
Open dagen
Afgaand op de reacties van kinderen en ouders was de open dag van 9 december een succes. De kinderen hebben een aantal proeflessen gevolgd en voor de ouders was er een aangepast programma met informatie over de school. Over de open dag schreef de Zeeuwse Courant PZC een leuk artikel. De volgende open dagen zijn gepland op 13, 20 en 27 januari 2010.
Nog niet aangemeld voor een open dag? Het is nog mogelijk om de open dag van 27 januari te bezoeken. De andere dagen zitten vrijwel vol. Reserveren vooraf is nodig omdat we, ook tijdens de open dagen, onze visie op onderwijs (kleinschalig en met persoonlijke aandacht) uit willen dragen. Heeft u een kind in groep 8, maar heeft u nog geen uitnodiging voor een open dag gekregen, laat het me dan weten, liefst even per e-mail.

Isaac Beeckman Academie: wel bijzonder, niet speciaal

Sommige mensen hebben ten onrechte het idee dat de Isaac Beeckman Academie een school is voor speciaal onderwijs. Dit idee ontstaat door onze ruime onderwijstijd, het ontbreken van huiswerk en door de kleine klassen. Het idee berust op een misverstand. De kerngedachte van onze school is dat we beter onderwijs op maat kunnen geven met kleine klassen. Leerlingen vallen bij ons niet snel buiten de boot. Of je nu snel of langzaam leert, wij bieden je onderwijs op maat. Ook leerlingen met lichte leer- of gedragsproblemen vangen we makkelijk op. Er is immers meer tijd en aandacht van de docenten. Daardoor zijn we ook goed in staat om leerlingen met rugzakje goed te begeleiden. Maar we zijn geen speciale school, bijvoorbeeld voor leerlingen met zware leer- of gedragsproblemen (ook wel cluster-4 scholen genoemd).

Dat onze kleine klassen en persoonlijke aandacht speciaal heten te zijn is eigenlijk vreemd. Dit zou toch gewoon de norm moeten zijn?

Sport en gym

Uit onderzoek blijkt dat 60% van de jongeren tussen 13 en 16 jaar stopt met een sport of hobby. Niet omdat ze geen zin meer hebben, maar omdat het ze ontbreekt aan tijd. Huiswerk en andere prioriteiten eisen hun tol. Dat is jammer. Juist op deze leeftijd wordt de basis gelegd voor het latere sportieve leven.

Wij geven onze leerlingen daarom de ruimte voor hun favoriete sport. Onze leerlingen besteden de gymnastiektijd dan ook aan hun eigen favoriete sporten. Dat kan voetbal of judo zijn, maar ook turnen, dansen of zwemmen zijn mogelijk. Onze leerlingen zijn hiervoor verplicht lid van een sportvereniging. Met de vereniging maken we afspraken over de manier waarop we gymnastiek en sport combineren. Verder maken we afspraken over de dagen en de tijden waarop een leerling de sport beoefent. We stellen de sportvereniging extra geld ter beschikking voor begeleiding en training van de leerlingen. Deze extra middelen mogen niet in de plaats komen van het reguliere lidmaatschapsgeld. Op deze manier leveren we een bijdrage aan het verenigingsleven en zorgen dat onze leerlingen met plezier blijven sporten!

Aanmelden voor schooljaar 2010

Onze manier van aanmelden is anders dan van andere scholen. U krijgt van ons geen inschrijfformulier via de basisschool. Dan moeten we die formulieren namelijk weer handmatig invoeren. Wij besteden liever ons geld aan docenten en leermiddelen, niet aan overbodige administratie.

1. U reserveert via www.isaacbeeckman.svpo.nl/reserveren.asp (hebt u een
    e-mail ontvangen over deze nieuwsbrief, dan hebt u al gereserveerd);
2. U krijgt een e-mail met een link naar een ingevuld inschrijfformulier;
3. U controleert uw gegevens, print en ondertekent het formulier en stuurt het
    kosteloos naar ons op;
4. Wij vragen bij de school van uw kind om het schooladvies;
5. Wij laten u direct weten of we uw kind kunnen aannemen.

We kunnen alleen eerstejaars leerlingen aannemen met een HAVO of VWO advies. Ook kunnen we leerlingen toelaten die een MAVO advies hebben maar die wel een aantal vakken op HAVO niveau kunnen (en willen!) doen. We nemen jaarlijks maximaal 85 eerstejaars leerlingen aan. We streven naar een evenwichtige spreiding naar niveau, van Mavo+ tot VWO+.

Pers

In de Zeeuwse Courant PZC stond 10 december een leuk artikel over onze eerste open dag.

In NCRV Netwerk enige tijd geleden aandacht voor de problemen die jongens vaak vinden bij de overstap naar de middelbare school. Dit heeft te maken met het feit dat steeds meer scholen al van hun eerstejaars leerlingen veel zelfstandig werken vragen. Kinderen krijgen weinig kans om in zelfstandigheid te groeien en vooral jongens blijken daar de dupe van te zijn. Op de Isaac Beeckman Academie kijken we precies hoeveel zelfstandigheid elke leerling aan kan en passen we ons onderwijs daar op aan.

PZC: Eerste open dag Isaac Beeckman

Geplaatst 19 dec. 2010 07:10 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:19 bijgewerkt ]

10-12-2009: Kinderen en ouders positief over school voor persoonlijk onderwijs in Kapelle.

Bron: Zeeuwse Courant PZC

Nieuwsbrief oktober 2009

Geplaatst 19 dec. 2010 07:02 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:16 bijgewerkt ]

30-10-2009: Beste ouders,

De tijd vliegt: opeens is het alweer bijna november. Tijd voor een update, want er is weer veel gebeurd. Zo hebben we het schoolmeubilair besteld, is de inrichting van de kantine rond en heb ik kennisgemaakt met de eerste sollicitanten. Ook heb ik bijna mijn rondje langs de basisscholen afgerond. Wat kent Zeeland toch veel leuke en betrokken leerkrachten, schoolleiders en
directeuren! Het is fijn te merken dat veel mensen enthousiast zijn over ons onderwijs. Reformatorisch, openbaar, protestants of katholiek, dat maakt qua interesse weinig uit. Ook goed is het om
te merken dat veel ouders zelf contact met mij opnemen. Als u een vraag heeft, aarzel niet om contact op te nemen. Ik ben het best bereikbaar via e-mail.

Vriendelijke groet,
Suzan Polet

Schoolgebouw

De kogel is door de kerk - of beter gezegd door de veiling. In het kantoor van de voormalige veiling aan de Stationsstraat 51 in Kapelle openen we september 2010 onze deuren. Met meer dan 1300 m2 is het een mooie plek waar we de komende jaren kunnen groeien zonder te hoeven verhuizen. De komende weken zullen de tuinman, aannemer, schilder en schoonmaker/glazenwasser het gebouw gaan opknappen. Voor de open dagen zal de kantine gereed worden gemaakt. In januari volgen dan de 5 lokalen die we voor het eerste schooljaar nodig hebben. De volgende jaren breiden we het aantal lokalen in het gebouw gestaag uit.

Open dagen

De eerste open dag is gepland op 9 december 2009 van 14:00 tot 17:30 uur. De tweede open dag is op 20 januari 2010 ook van 14:00 uur tot 17:30 uur. De open dagen zijn bedoeld voor kinderen in groep 8 en hun ouders. We geven een presentatie van de school, kinderen kunnen proeflessen volgen en natuurlijk kunt u een eerste indruk van het gebouw krijgen. Als u voor een kind in groep 8 hebt gereserveerd, dan ontvangt u de eerste week van november een uitnodiging voor de open dag. Heeft u een kind in groep 8, maar krijgt u toch geen uitnodiging? Laat het me weten, liefst even per e-mail.

Aanmelden voor schooljaar 2010

In de afgelopen 3 weken heb ik 25 basisscholen bezocht. Doel van deze bezoeken was uitleg geven over ons concept en afstemmen van de aanmeldprocedure.

Hebt u een kind in groep 8 en heeft u via de website gereserveerd? Dan gaat de aanmelding als volgt:
1. U krijgt eind januari 2010 een e-mail met daarin een inschrijfformulier;
2. Dit formulier kunt u printen, ondertekenen en kosteloos naar ons sturen;
3. Wij vragen bij de school van uw kind om het schooladvies;
4. Wij nodigen u uit voor een kennismakingsgesprek en laten u snel weten of
    we uw kind kunnen plaatsen.

We kunnen leerlingen toelaten met een HAVO of VWO advies. Ook kunnen we leerlingen toelaten die een MAVO advies hebben maar die wel een aantal vakken op HAVO niveau kunnen (en willen!) doen.

Verschillende ouders hebben gevraagd of we ook leerlingen voor het 2e en volgende leerjaar aannemen. Het spijt ons die ouders te moeten teleurstellen. Omwille van de sociale ontwikkeling streven we naar minstens 70 leerlingen per leerjaar. We verwachten niet dat er zoveel leerlingen zich voor het 2e en volgende leerjaar zullen aanmelden.

Pers

In Het Parool een interview over mijn overstap als directeur van onderzoeks-bureau Qrius naar het onderwijs. Als u het wilt lezen, klik dan hier, maar let alstublieft niet op de foto!

Bevelandse Bode: Schoolgebouw op Stationsstraat

Geplaatst 19 dec. 2010 07:00 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:15 bijgewerkt ]

8-10-2009: Isaac Beeckman vestigt zich aan Stationsstraat 51 in Kapelle.

Bron: Bevelandse Bode

Nieuwsbrief augustus 2009

Geplaatst 19 dec. 2010 06:41 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:16 bijgewerkt ]

28-8-2009: Beste ouders, 

Het nieuwe schooljaar gaat bijna van start en dat is ook voor mij een nieuw begin. Ik ben nu voor de derde week aan de slag voor de Isaac Beeckman Academie en ik heb me nog geen moment verveeld. Naast de nodige formaliteiten moeten ook de praktische zaken geregeld worden. Dagelijks wissel ik van schoolmeubilair naar onderwijs cao, van laptops naar schoolgids en van drukkers naar verzekeringsagenten. In deze nieuwsbrief alvast een eerste update. Verder in deze nieuwsbrief antwoord op enkele veelgestelde vragen van ouders. Natuurlijk hoeft u niet te wachten op een nieuwsbrief wanneer u vragen heeft. U kunt mij ook telefonisch (020 4910017) of per e-mail bereiken.

Vriendelijke groet,
Suzan Polet

Schoolgebouw en open dagen

De open dagen staan gepland voor november 2009 en januari 2010. We mikken op een woensdagmiddag, maar de exacte datum moeten we nog vaststellen in overleg met de aannemer. Het liefste willen we natuurlijk de open dagen organiseren in ons (deels) verbouwde schoolgebouw! Als de data bekend zijn brengen we u op de hoogte.

Docenten

Er zijn al docenten die zich spontaan aanmelden voor een functie bij de Isaac Beeckman Academie. Vooral de kleine klassen en het persoonlijk onderwijs spreken hen aan. Om de beste docenten aan te kunnen trekken bieden we bovendien een zeer behoorlijke vergoeding. We zullen ook gaan adverteren om nog meer kandidaten te trekken, onder meer in de lokale kranten. Docenten zijn voor ons een bepalende factor als het gaat om de opbouw van de school. We streven binnen onze school dan ook naar een herwaardering van het beroep. Door onze kleine klassen en goede automatisering van het leerproces kunnen onze docenten zich veel meer concentreren op hun kerntaak: goed onderwijs leveren.

Rol basisscholen

De basisscholen zijn belangrijk voor een goede doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Suzan Polet zal de komende tijd zoveel mogelijk afspraken proberen te maken met basisscholen in de omgeving van Kapelle. Doel is kennismaken en informeren. Daarnaast willen we de mogelijkheden verkennen om informatie uit leerling volgsystemen van basisscholen in het programma van de Isaac Beeckman Academie op te nemen. Dan is beter na te gaan wat de voortgang is in het voortgezet onderwijs ten opzichte van de basisschool en kunnen eventuele problemen nog eerder worden opgepakt. Verder willen we in gesprek over het aanbieden van een voorschools programma voor de groepen 7 en 8, ter voorbereiding voor de middelbare school.

Vragen van ouders

Gaat de school van start in schooljaar 2010-2011?

Zeker. De deuren gaan open op 6 september 2010. Dit is voor de leerlingen. De docenten zijn dan al eerder begonnen met het voorbereiden van de lessen.

Hoe zit dat met die vrije schoolvakanties?

Wij geven veel meer onderwijs dan andere scholen. Dat doen we onder meer doordat we onze leerlingen niet twaalf weken per jaar op vakantie sturen, zoals op andere scholen gebruikelijk is. In plaats daarvan hebben onze leerlingen 45 vakantiedagen, waarvan er 10 naar inzicht van de ouders opgenomen kunnen worden. Daardoor kunnen ouders de vakantie afstemmen op hun eigen vrije dagen en kunnen ze desgewenst buiten het hoogseizoen op vakantie.Aan het begin van het schooljaar wijst de school aan elke leerling 10 vrije schooldagen toe. Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen dezelfde dagen toegewezen. Ouders kunnen dan zelf de data veranderen via het ouderportaal van de website. De dagen kunnen achter elkaar of verspreid over het jaar opgenomen worden. De schooldirectie kan wel bepaalde data uitsluiten bijvoorbeeld vanwege de start van het nieuwe schooljaar.

Wat doen jullie met schooladviezen of CITO scores die tussen twee schoolsoorten in zitten?

Soms zit het advies van de basisschool of de CITO score tussen VMBO-t en HAVO of tussen HAVO en VWO in. Wij zijn daar goed op toegerust. Onze school gaat uit van persoonlijk onderwijs en daarmee bieden we een goede doorstroom mavo-havo en havo-vwo. Zelfs vak voor vak. Vakken waar leerlingen goed in zijn mogen ze op een hoger niveau volgen. Dat maakt een latere overstap veel gemakkelijker. Wie VWO doet kan alvast aan vakken voor de vervolgstudie werken. Zo sluiten we aan op persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling.

Elk jaar delen we de klassen opnieuw in en zetten leerlingen van gelijk niveau zoveel mogelijk bij elkaar. Daardoor kunnen de docenten hun lessen beter op een klas afstemmen en is het tempo van de lessen voor iedereen precies goed.

Voor de indeling van de 1e-jaars leerlingen laten we ons leiden door het advies van de leerkracht van groep 8. Ook willen we alle aangemelde leerlingen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Leerlingen met een VMBO-t/HAVO advies nemen we aan als we inschatten dat ze enkele vakken op HAVO niveau kunnen en willen doen.

Ik ken in mijn omgeving een hele goede docent. Kan deze docent nog solliciteren naar een functie bij de Isaac Beeckman Academie?

Binnen de school is nog plaats voor goede, gemotiveerde docenten die zich thuis voelen in het persoonlijk onderwijs. We zijn een groeiende school. Dus mocht er nu niet direct een functie zijn, dan willen we wel alvast in contact komen met enthousiaste toekomstige docenten. Daarnaast maakt de SvPO (overkoepelende stichting) voor de ontwikkeling van de lesprogramma's gebruik van input van ervaren vakdocenten. Dat gebeurt vaak op freelance basis.

Nieuwsbrief juni 2009

Geplaatst 19 dec. 2010 06:31 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:16 bijgewerkt ]

3-6-2009: Dat een recessie ook positieve kanten heeft, blijkt uit de interesse van projectontwikkelaars en verhuurbedrijven om met ons in zee te gaan. Dankzij de moeilijke huizenmarkt ziet het er naar uit dat de Isaac Beeckman Academie goede huisvesting krijgt tegen gunstige voorwaarden. Dat betekent dat we geld over houden voor onze kerntaak: goed onderwijs geven.

Binnenkort vragen we de vergunningen aan. We gaan dit doen voor meerdere locaties. Mocht één daarvan niet doorgaan, dan hebben we in ieder geval een alternatief achter de hand.

Hier twee van de mogelijke locaties: het voormalige DCI-terrein tegenover het station in Kapelle en de Eureka-villa aan de Goessestraatweg. Meer informatie kunnen we nog niet naar buiten brengen omdat de onderhandelingen nog in volle gang zijn. Zodra we meer weten, leest u dat in de volgende nieuwsbrief.

Bestuur Stichting Isaac Beeckman Academie
Misha van Denderen, Emil Roelofs,
Andries Tijssens 

  

Onderwijstijd

Veel scholen zijn niet in staat om voldoende uren onderwijs per jaar te geven. Uit onderzoek, dat wij voor het Ministerie van OCW hebben gedaan, blijkt dat leerlingen daardoor lagere resultaten behalen. Toch heeft de staatssecretaris, onder druk van deze scholen, de minimum norm verlaagt naar 1.000 uur onderwijs per jaar.

Wij gaan niet mee in deze vermindering van onderwijstijd. Leerlingen hebben die tijd hard nodig. Op de Isaac Beeckman Academie doen zij alle werk op school en krijgen geen huiswerk mee. Verder is voldoende onderwijstijd nodig omdat onze leerlingen tenminste 1 vak extra aangeboden krijgen. Met een extra vak houden ze meer opties open qua vervolgopleiding. Bovendien vergroten ze hiermee hun slaagkans, omdat ze op hun eindexamen een vak waar ze onvoldoende op scoren nog kunnen laten vallen.

Schooltijden

Uit de ouderenquête van maart blijkt dat u liever niet heeft dat de school ook in het weekeinde open is. Driekwart van de ouders ziet school op zaterdag - of zondagochtend niet zitten. Voor iets meer dan de helft van de ouders geldt dit ook voor de zaterdag- en zondagmiddag. Wij hebben daarom besloten in het weekeinde alleen bij uitzondering onderwijs te geven, zoals voor bijles of bijzondere cursussen.

Vrijwel alle ouders vinden een verlengde schooldag geen probleem. Dat is mede omdat we geen huiswerk meegeven. Eenmaal thuis zijn leerlingen ook echt klaar. We zijn langer open, maar we beginnen ook later. De reden daarvoor is dat jongeren zich in de pubertijd slecht kunnen concentreren in de vroege ochtend. Om 8:00 uur hebben ze bijvoorbeeld slechts de helft van de concentratie die ze om 9:00 hebben. We werken daarom met schooldagen van 9:00 t/m 16:30 uur. Leerlingen hebben één middag in de week vrij. 

Uit de ouderenquête bleek verder dat u 60 dagen vakantie per jaar, zoals gebruikelijk op andere scholen, niet nodig vindt. Bij ons krijgen de leerlingen 45 dagen vakantie. Samen met de verlengde schooldag kunnen wij uw kind dan 1.300 uur onderwijs per jaar geven. Dat is ruim boven de norm en ruim voldoende voor een mooi resultaat.

Schoolgeld

Goed en veel onderwijs kost natuurlijk geld. Toch vragen wij geen schoolgeld. In plaats daarvan doen ouders een schenking aan de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Deze stichting gebruikt de schenking voor het bevorderen van goed onderwijs. Daar kan de Isaac Beeckman Academie gebruik van maken, bijvoorbeeld voor het aantrekken van extra docenten. Een voordeel is dat ouders deze schenking kunnen aftrekken van de belasting. Met schoolgeld is dat niet mogelijk.

Volgens onze ouderenquête kiest 14% voor een jaarlijkse ouderbijdrage van €0-€50, 30% voor €50-€200, 47% voor €200-€400 en 9% voor €400 of hoger. Gewogen gemiddeld komt dat neer op €250 per jaar. Dit is het bedrag dat we zullen hanteren als schenkingsbijdrage aan de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Voor de ouders die aangifte doen voor inkomstenbelasting komt de bijdrage gemiddeld neer op een bedrag van netto rond de €155. Over een aangepaste regeling voor ouders met een laag inkomen volgt nog bericht.

Suzan Polet, directeur per 1 augustus

Drs. Suzan Polet treedt per 1 augustus aan als directeur a.i. van de Isaac Beeckman Academie. Zij is een ervaren ondernemer en heeft veel kennis van kinderen en jongeren.

Suzan studeerde HBO-jeugdwelzijn (Leeuwarden), Sociologie, postdoctorale lerarenopleiding (beide Vrije Universiteit Amsterdam) en NIMA-C.

Suzan begon haar loopbaan in het jeugd welzijnswerk en specialiseerde zich daarna in educatie en onderzoek. Eerst als manager voor opleidingsinstituut Freia/MCC van de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens als directeur van jongeren onderzoeksbureau Qrius. Suzan is getrouwd en heeft 2 kinderen, Tycho (1998) en Milan (2000).

Goedkeuring voor nieuwe scholen

Geplaatst 19 dec. 2010 06:30 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:15 bijgewerkt ]

19-6-2009: De staatssecretaris voor voortgezet onderwijs heeft toestemming gegeven voor nog eens 3 nieuwe scholen voor Persoonlijk Onderwijs. De scholen komen te staan in Geldermalsen, Hoogkarspel (beide Pierre Bayle Academie) en Harderwijk (Tjalling Koopmans College). 

Tesamen met de scholen in Kapelle (Isaac Beeckman Academie) en Hurdegaryp (Tjalling Koopmans College) ontstaat daarmee een cluster van scholen die op basis van hetzelfde organisatorische concept zullen werken. De scholen krijgen om de kleinschaligheid en het eigen karakter te garanderen elk een eigen bestuur. De onderlinge samenwerking heeft vooral betrekking op het ontwikkelen van leermiddelen, de automatisering en een gezamenlijk inkoopprogramma. Verder zullen de docenten van de verschillende scholen samenwerken in vakgroepen. In die vakgroepen bepalen docenten gezamenlijk de inrichting van het onderwijs.

De schoolbesturen gaan op zoek naar geschikte huisvesting en zullen daarover contact opnemen met de betrokken gemeenten. Het is de bedoeling dat de scholen uiterlijk in 2014 hun deuren openen.

Nieuwsbrief januari 2009

Geplaatst 19 dec. 2010 06:26 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:16 bijgewerkt ]

9-1-2009: Op 22 december 2008 is officieel bericht dat de Isaac Beeckman Academie in Kapelle van start mag. De school voldeed ruim aan de gestelde criteria, maar het heeft nog de nodige moeite gekost om de Staatssecretaris daarvan te overtuigen. Dankzij brede steun in de Tweede Kamer is dat toch gelukt. Inmiddels is in de Kamer zelfs consensus ontstaan over de 'menselijke maat' in het onderwijs en wij koesteren onze bijdrage daaraan.

Dat de gemeente Kapelle snel schakelde heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het verkrijgen van toestemming. Zowel wethouder Kosten van onderwijs als verantwoordelijke ambtenaren zijn goed bereikbaar - een verademing voor wie wel eens met andere gemeenten van doen heeft.

Het eerste hoofdstuk van de school is nu geschreven en de opzet voor de volgende hoofdstukken ligt klaar. We gaan er een mooi boek van maken. Met deze nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van de voortgang.

Bestuur Stichting Isaac Beeckman Academie
Misha van Denderen, Emil Roelofs, Andries Tijssens

Huisvesting

In samenspraak met de gemeente kijken we op dit moment naar mogelijkheden voor huisvesting van de school in Kapelle. Voorkeur heeft een locatie in de buurt van het treinstation. Heel groot hoeft het gebouw niet te zijn aangezien We streven naar een overzichtelijke en kleinschalige school. Zodra er meer bekend is zullen we u het laten weten. Naar verwachting kunnen we ten minste in augustus 2010 voor schooljaar 2010/11 van start.

Balkenende: servicepunt in Yerseke

In een interview met PZC herinnert Jan Peter Balkenende zich zijn fietstochten van Biezelinge naar school in Goes: "Een kilometer of zeven, met het gele regenpak onder de snelbinders voor het geval dat." Een school in Kapelle zou voor de jonge Jan Peter een uitkomst zijn geweest. Voor het korte ritje naar Kapelle had hij zijn regenpak thuis kunnen laten.

Toch waren de reistijden van de toekomstige premier nog niets vergeleken met die van scholieren uit Yerseke. Die waren meer dan uur onderweg naar Goes, volgens de premier vaak in een groep van wel vijftig tot honderd tegelijk.

Uit onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren (Scholierenpanel, Qrius 2007) bleek al dat middelbare scholieren lange reistijden hebben. Per week zijn ze meer tijd kwijt aan reizen dan de gemiddelde werknemer. Oorzaak is dat middelbare scholen vaak geconcentreerd zijn in de grotere plaatsen. 

Om dit te helpen oplossen zullen wij circa 2 jaar na de start van de school enkele Servicepunten dicht bij huis inrichten. Leerlingen krijgen daar een deel van de week hun lessen aangeboden en kunnen er terecht voor bijles en extra begeleiding. Yerseke lijkt daarvoor een goede eerste kandidaat, ook al omdat er veel leerlingen uit Yerseke interesse voor de school hebben. We zullen hierover te zijner tijd met de gemeente Reimerswaal overleggen. Voor de huisvesting geven we de voorkeur aan een bestaand bedrijfspand of kantoor. Heeft u een tip? Stuur ons dan een e-mail.

Middelen voor uw basisschool

Wij hechten er veel waarde aan om de basisschool van uw kind te helpen. Sommige investeringen kunnen het beste gedaan worden als een kind nog jong is. Leert uw kind makkelijk? Dan helpen wij uw school graag om de extra uitdagingen te bieden waar uw kind later bij ons veel aan heeft. Als uw kind moeilijker leert dan kunnen we helpen bij het wegwerken van een achterstand. Voor de ondersteuning van basisscholen reserveren wij een apart budget.

Enquête

In een enquête vragen we u binnenkort aan te geven welke basisschool uw kind momenteel bezoekt. Aan de hand van de uitkomsten selecteren we dan de basisscholen die we met voorrang zullen benaderen.

De enquête gebruiken we ook om uw mening over de school te vragen. Het spreekt voor zich dat uw mening juist in dit vroege stadium van de opzet van de school veel invloed kan hebben. We sturen u binnenkort een e-mail met de uitnodiging om mee te doen aan de enquête. 

Filosofie op de basisschool

We zullen basisscholen ondermeer aanbieden om filosofie te geven. We leveren dan zowel de docent als de lesmethode, 'Denken door Filosofie'. Met die methode leren kinderen filosoferen aan de hand van verhalen en spelletjes. In wekelijkse sessies onderzoeken ze met elkaar filosofische vragen over geluk, angst, schoonheid, regels, milieu. Vragen waarop niet slechts één antwoord het juiste is, maar waarbij het gaat om goede argumenten en ideeën. Vragen ook die vaak gelegenheid bieden om na te denken over normen en waarden. 

De methode wordt al jaren op Schotse basisscholen gebruikt en is geschikt voor groep 4 t/m 8. De Universiteit van Dundee toonde aan dat kinderen veel beter leren denken en dat ze daarvan ook bij andere vakken profijt hebben. Bovendien krijgen kinderen meer zelfvertrouwen, leren ze argumenteren in een groep en krijgen ze inzicht in het denken van anderen. Leuke artikelen over onze lessen stonden ondermeer in J/M Ouders en de Volkskrant.

PZC: Onderwijs à la carte voor het normale schooltarief

Geplaatst 19 dec. 2010 05:49 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:19 bijgewerkt ]

22-12-2008: Interview met Misha van Denderen, voorzitter Isaac Beeckman Academie, en Emil Roelofs, directeur IVIO Wereldschool, over het onderwijs op de Isaac Beeckman Academie. 

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant

Leegloop bestaande scholen met komst Tjalling Koopmans College

Geplaatst 19 dec. 2010 05:47 door Redactie SvPO   [ 17 jan. 2011 06:15 bijgewerkt ]

18-11-08: Toestemming van de staatsscretaris voor de nieuwe school met gemengde gevoelens ontvangen op bestaande scholen.

Bron: Actief Friesland

1-10 of 22