ขอต้อนรับสู่ อกท. หน่วยนครศรีธรรมราช

เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม

📢จดหมายข่าวอกท.หน่วยนครศรีธรรมราช📢

ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

https://bit.ly/2mNWsGL

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

https://bit.ly/2mYUT8H

ฉบับที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

https://bit.ly/2omUsp5

ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กันยายน 2562

https://bit.ly/2mYWlrF