Urologija, Nefrologija, Seksologija

Padidėjęs PSA viduriniame amžiuje paded prognozuoti letalų prostatos vėžį.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-06-15 09:36

Prostatos specifinio antigeno (PSA) lygis vidutiniame amžiuje leidžia prognozuoti ateityje pasireiškiantį prostatos vėžį, rašoma naujo tyrimo išvadose, kurios publikuojamos internetiniame žurnale Journal of Clinical Oncology (2016-06-13).

https://en.wikipedia.org/wiki/Prostate_cancer
Bostono (JAV) Brigham and Women's Hospital mokslininkai, vadovaujami Mark A. Preston, M.D., M.P.H.,  atliko atvejo analizės studiją, kurios metu tyrė 40 - 59 metų amžiaus vyrų kraują. PSA buvo tiriamas 234 pacientams sergantiems prostatos vėžiu ir 711 kontrolinės to paties amžiaus grupės; vėliau 71 pacientui nustatytas letalinis prostatos vėžys. 
Vaizdas: https://en.wikipedia.org/wiki/Prostate_cancer

Mokslininkai nustatė, kad vyrams atitinkamais amžiaus tarpsniais nustatomas skirtingas vidutinis PSA lygis. Atitinkamai  nuo 40 iki 49 metų PSA vidurkis 0.68 ng/ml, nuo 50 iki 54 - 0.88 ng/ml ir nuo 55 iki 59 metų - 0.96 ng/ml. Nustatyta aiški koreliacija tarp letalaus prostatos vėžio rizikos ir PSA bazininio lygio vidutiniame amžiuje. Jei buvo nustatyta didesnė nei vidutinė PSA koncentracija, tai letalaus vėžio rizika atitinkamose amžiaus grupėse siekė 82, 71 ir 86 procentų.

"Nuo  45 iki 59 metų amžiaus vyrams turi būti nustatomas PSA lygis, siekiant nustatyti letalaus prostatos vėžio riziką," teigia tyrimo autoriai.

Kai kurie tyrimo autoriai deklaravo sąsajas su farmacine industrija. 

Santrauka
Straipsnis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Periodontitas didina mirtingumą sergantiems lėtinėmis inkstų ligomis.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-02-24 01:41

Kaip rašoma internetiniame žurnale Journal of Clinical Periodontology (2016-02-18), periodontitas didina mirtingumą lėtinėmis inkstų ligomis sergantiems asmenims.

http://www.jisponline.com/article.asp?issn=0972-124X;year=2014;volume=18;issue=1;spage=53;epage=58;aulast=Kudva
Didžiosios Britanijos Birmingemo universiteto mokslininkai, vadovaujami Praveen Sharma, analizavo Trečio nacionalinio sveikatos ir mitybos tyrimo (the Third National Health and Nutrition Examination Survey) duomenis, kurie susiję su mirtingumu - asmenų sergančių periodontitu ir lėtinimis inkstų ligomis mirtingumo dažnį. Šie duomenys palyginti su tradicinių lėtinių inkstų ligų rizikos faktorių, kaip diabetas, sukeliamu mirtingumu.
Vaizdas: http://www.jisponline.com/article.asp?issn=0972-124X;year=2014;volume=18;issue=1;spage=53;epage=58;aulast=Kudva

Iš 13784 tiriamų asmenų 861 (6 procentai) sirgo lėtinėmis inkstų ligomis. Šios tyrimo grupės vidutinė stebėjimo trukmė - 14.3 metų. Įvertinus gretutinius mirtingumo rodiklius įtakojančius veiksnius nustatyta, kad dešimties metų visų mirties priežasčių sukeltas mirtingumas sergantiems lėtinėmis inkstų ligomis ir nesergantiems periodontitu siekė 32 procentus, o analogiškai sergantiems periodontitu - 41 procentas. Palyginimui, amenų sergančių lėtinėmis inkstų ligomis ir diabetu 10 metų mirtingumas siekia 43 procentus. 

"Nustatyta aiški asociacija tarp lėtinių inkstų ligų kartu su periodontitų ir padidėjusio mirtingumo," teigia tyrimo autoriai. "Priežastys sukeliančios lėtinį sisteminį uždegiminį procesą (įskaitant periodontitą) yra labai svarbios, vertinant lėtinėmis inkstų ligomis sergančių asmenų mirtingumo rodiklius." 

Santrauka
Straipsnis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Lokalaus prostatos vėžio chirurginis gydymas efektyvesnis nei spindulinis.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2015-12-18 02:16

Vyrai, kuriems nustatytas neišplitęs prostatos vėžys, turi didesnę tikimybę išgyventi, jei jiems taikomas chirurginis gydymas, o ne radioterapija, rašoma internetiniame žurnale European Urology (2015-12-14).

http://www.cancertherapyadvisor.com/prostate-cancer/high-intensity-focused-ultrasound-for-localized-prostate-cancer-what-does-the-data-show/article/268436/
Toronto (Kanada) Sunnybrook tyrimų instituto Odette vėžio centro mokslininkai, vadovaujami Robert Nam, ištyrė 19 studijų, kuriose surinkti 118830 sergančių lokaliu prostatos vėžiu duomenys.


Vaizdas: http://www.cancertherapyadvisor.com/prostate-cancer/high-intensity-focused-ultrasound-for-localized-prostate-cancer-what-does-the-data-show/article/268436/

15 studijų nustatyta, kad po radioterapinio gydymo tikimybė mirti nuo prostatos vėžio yra du kartus didesnė nei po chirurginio gydymo. 10 tyrimų duomenys rodo, kad po radioterapinio gydymo tikimybė mirti 50 proc. didesnė nuo kitų prižasčių, palyginus su chirurginiu gydymu.

"Mes išanalizavome geros kokybės informaciją, kur palyginti chirurginis ir spindulinis gydymas, ir rezultatai gana įtikinami; iš esmės, po chirurginio gydymo mirtingumo rodikliai geresni nei po radioterapijos," teigia tyrimo autoriai. R. Nam tiki, kad "svarbiausia, jog pacientai ir gydytojai gautų papildomą informaciją, kai reikalinga pasirinkti, kaip gydyti neišplitusį prostatos vėžį."

Diabetinės nefropatijos skaičius vaikų amžiuje ženkliai išaugo.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2015-12-18 01:48

JAV komerciškai draustoje pediatrinėje populiacijoje nuo 2002 iki 2-13 metų ženkliai išaugo sergančiųjų cukriniu diabetu ir diabetine nefropatija skaičius, rašoma internetiniame žurnale Diabetes Care (2015-12-17).

http://www.caringfordiabetes.com/Treatment-and-Prevention/MicroComplications/T_P_Nephropathy_Primary_Care.cfm
Bostono universiteto visuomenės sveikatos mokyklos mokslininkai, vadovaujami Lin Li, tyrė jaunesnių nei 18 metų amžiaus vaikų susirgimų diabetu ir diabetine nefropatija skaičiaus kitimus nuo 2002 iki 2013 metų periode. Nustatytas 96171 diabetu sergantis pediatrinis pacientas ir 3161 pediatrinis pacientas sergantis diabetine nefropatija. Duomenims rinkti naudota JAV MarketScan duomenų bazė.


Vaizdas: http://www.caringfordiabetes.com/Treatment-and-Prevention/MicroComplications/T_P_Nephropathy_Primary_Care.cfm

Nuo 2002 iki 2013 metų diabetu sergančių vaikų metinis paplitimas išaugo nuo 1,86 iki 2,82 atvejų tūkstančiui vaikų. Tarp sergančių diabetu vaikų diabetinės nefropatijos nuošimtis išaugo nuo 1,16 iki 3,44. Pacientai nuo 12 iki 18 metų amžiaus diabetu ir diabetine nefropatija sirgo dažniau. Pirmo tipo diabetu dažniau sirgo berniukai nei mergaitės, o antro tipo diabetu dažniau sirgo mergaitės. Diabetinės nefropatijos paplitimas nepriklausė nuo diabeto tipo.

Kai kurie autoriai deklaravo finasines sąsajas su Bayer Pharma, kuri paremė tyrimą.

Augalinis baltymas mažina sergančių lėtinėmis ligomis mirtingumą.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2015-12-15 07:23

Dieta, kurioje gausu augalinių proteinų, mažina visų priežasčių mirtingumą lėtinėmis inkstų ligomis sergantiems asmenims, rašoma internetiniame žurnale American Journal of Kidney Disease (2015-12-10).  

http://www.livingneworleans.com/?p=2473
Jutos universiteto mokslininkų grupė, vadovaujama Xiaorui Chen, atliko stebimąjį tyrimą, kuriame buvo tirta vyresnių nei 20 metų asmenų dietos ypatumai ir mirtingumas, akcentuojant augalinių baltymų suvartojimo ir mirtingumo asociaciją. Tyrime dalyvavo  14866 asmenys. Asmenys suskirstyti pagal nustatytą glomerulų filtracijos greitį (nGFG) į dvi grupes - <60 ar ≥60 mL/min/1.73 m².


Vaizdas: http://www.livingneworleans.com/?p=2473

Mokslininkai nustatė, kad augalinio proteino suvartojimas vidutiniškai siekė 24.6 ± 13.2 g/d, o jo santykis su bendru suvartojamu baltymus vidutiniškai siekė 33.0 ± 14.0 procento.

Nustatyta, kad augalinio baltymo suvartojimo didinimas neįtakoja mirtingumo ≥60 mL/min/1.73 m² grupėje, tačiau augalinių proteinų procentiniam kiekiui augant bendro baltymo sudėtyje <60 mL/min/1.73 m² grupėje, mažėja šios grupės asmenų mirtingumas.

"Apibendrintai galima teigti, kad didesnė augalinio baltymo proporcija bendro baltymo sudėtyje susijusi su mažesne mirtingumo rizika asmenims sergantiems lėtinėmis inkstų ligomis," rašo tyrimo autoriai.

CVS kontroliuojamos infuzoterapijos privalumai.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2015-12-14 03:08

Jei lėtinėmis inkstų ligomis (LIL) ar staziniu širdies nepakankamumu (SŠN) sergantiems asmenims reikia atlikti kontrastines koronarų procedūras, rekomenduojama procedūrų metu taikyti infuzoterapiją, kontroliuojant centrinės venos spaudimą. Rekomendacija pateikta nustačius, kad po CVS kontrolės sumažėja kontrasto sukeltų nefropatijų skaičius (KSN), rašoma žurnale JACC: Cardiovascular Interventions (2015-12-09).

https://sites.google.com/a/sveikata.tv/medik/straipsniai1/_draft_post/koronarografija%20Cropped.jpg
Pekino Kinijos žmonių išlaisvinimo armijos pagrindinės ligoninės medikai, vadovaujami Genq Qian, atliko prospektyvinį palyginamąjį tyrimą, kuriame dalyvavo 264 pacientai sergantys LIL ir SŠN. Visiems pacientams buvo atliktos koronarinės procedūros. Pacientai randamizuoti į dvi grupes po 132 pacientus. Vienoje grupėje koronarinės procedūros atliktos infuzoterapiją kontroliuojant pagal CVS (kas valandą), o kitoje grupėje - taikant standartinę infuzoterapiją. 


Vaizdas: https://my.clevelandclinic.org/

Mokslininkai nustatė, kad izotoninio tirpalo paskirta ženkliai daugiau CVS kontrolės grupėje, kurioje KSN skaičius buvo ženkliai mažesnis (15,9 proc. versus 29,5 proc. standartinės infuzoterapijos grupėje). Ūmaus širdies nepakankamumo išsivystymo dažnio ženklaus skirtumo tarp abiejų grupių nenustatyta (3,8 proc. CVS grupėje, 3,0 proc. standartinės infuzoterapijos  grupėje).

"Stebint CVS galima saugiai ir efektyviai sumažinti kontrasto sukeltų nefropatijų skaičių asmenims, sergantiems LIL ir SŠN," teigia tyrimo autoriai.

Prostatos vėžio gydymui skiriama androgenų deprivacijos terapija ženkliai didina Alzheimerio ligos riziką.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2015-12-09 08:40

Prostatos vėžio gydymui taikoma androgenų deprivacijos terapija (ADT) gali ženkliai padidinti Alzheimerio ligos išsivystymo riziką, teigiama didelės apimties tyrimo išvadose. Tyrimo išvados publikuojamos internetiniame žurnale Journal of Clinical Oncology (2015-12-07).

https://sites.google.com/a/sveikata.tv/medik/straipsniai1/_draft_post/prostata%20Cropped.jpg
Mokslininkai išanalizavo 5,5 milijono pacientų duomenis gautus iš dviejų ligoninių - Palo Alto (Kalifornija) esančios Stanford sveikatos priežūros ligoninės ir Niujorke esančios Mount Sinai ligoninės. 16888 pacientų buvo nustatatyta prostatos vėžio diagnozė, iš kurių 2397 taikyta ADT. Tyrėjai taip pat fiksavo vėliau po gydymo nustatytas Alzheimerio ligos diagnozes.


Vaizdas: http://www.medicalnewstoday.com/articles/298840.php

Mokslininkai nustatė, kad pacientams, kuriems buvo taikyta ADT, rizika susigti Alzheimerio liga trijų metų po gydymo periode buvo 88 procentais didesnė nei tiems, kuriems ADT netaikyta. Jei ADT buvo taikyta ilgiau nei 12 mėnesių, tai Alzheimerio ligos rizika padidėjo daugiau nei dvigubai.

"Mes nustatėme, kad kuo ilgesnė ADT trukmė, tuo rizika susirgti Alzheimerio liga yra didesnė. Taip pat yra tikimybė, kad ši rizika susijus su vaistų doze," teigia tyrimo grupės vadovas Kevin Nead.  

Daugiau kalio šlapime - mažesnė inkstų ir širdies ligų rizika.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2015-11-16 06:00

Asmenims sergantiems antro tipo diabetu didesnis kalio išsiskyrimas su šlapimu yra susijęs su mažesne inkstų ir kardiovaskulinės funkcijos sutrikimų rizika, rašoma internetiniame žurnale Clinical Journal of the American Society of Nephrology (2015-11-12).

http://elearning.dt.mahidol.ac.th/departments/anatomy/thai/course4.html
Otsu (Japonija) Shiga medicinos mokslų universiteto mokslininkai, vadovaujami Shin-ichi Araki, tyrė koreliaciją tarp kaklio kiekio šlapime ir inkstų nepakankamumo ir kardiovaskulinių ligų. Tyrime dalyvavo 623 antro tipo diabetu sergantys asmenys. Tyrimo trukmė 11 metų.


Vaizdas: http://elearning.dt.mahidol.ac.th/departments/anatomy/thai/course4.html

Tyrimo metu nustatytos 134 komplikacijos. Didesnė kalio ekskrecija, bet ne natrio ekskrecija, yra susijusi su renalinių ir kardiovaskulinių komplikacijų (inkstų transplantacijos, miokardo infarkto, angina pectoris, insultas, periferinių kraujagyslių ligos) mažesne rizika.

Tyrimas dalinai finansuotas farmacinių kompanijų AstraZeneca ir MSD.

Sutrikus inkstų funkcijai, didėja vėžio rizika.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2015-11-16 05:20

Inkstų nepakankamumas ir inkstų transplantacija gali padidinti dažniausiai pasitaikančių vėžio formų riziką, rašoma žuurnale Journal of the American Society of Nephrology (2015-11-12).

http://www.medicinenet.com/kidney_failure/article.htm
JAV Nacionalinio vėžio instituto mokslininkai, vadovaujami Elizabeth Yanik, analizavo 202195 asmens duomenis, kurie buvo ruošiami inkstų transplantacijai ar jau ši operacija buvo atlikta.


Vaizdas: http://www.medicinenet.com/kidney_failure/article.htm

Tyrime tirti asmenys turėjo didesnę vėžio riziką, o ši rizika priklausė ir nuo pasirinkto inkstų funkcijos sutrikimo gydymo metodo. Inkstų ir skydliaukės vėžio rizika itin didelė asmenims, kuriems dėl inkstų funkcijos sutrikimo buvo atliekama dializė. Ne-Hodžkino limfomos, plaučių vėžio, melanomos, kitų odos vėžio formų rizika buvo didesnė po inkstų transplantacijos. 

"Mūsų tyrimas parodė, kokia reikalinga priežiūra ir atitinkamo vėžio skriningas asmenims gavusiems tam tikrą inkstų nepakankamumo gydymą, ' teigė E. Yanic. "Asmenis, kuriems taikoma dializė, dažniau reikia tiri dėl inkstų ir skydliaukės vėžio. Po inkstų transplantacijos dėl imunosupresantų poveikio dažniau reikia stebėti dėl melanomos ir plaučių vėžio."

Trys inkstų biomarkeriai padeda nustatyti diabeto išeitis.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2015-11-11 02:42

Trys inkstų biomarkeriai - ūmus inkstų pažeidimas (ŪIP), albuminurja ir mažas apskaičiuotas glomerulų filtracijos greitis (aGFG), vertinami kartu ar atskirai, gali padėti prognozuoti diabeto komplikacijas, rašoma internetiniame žurnale Diabetes Care (2015-10-28).

https://sites.google.com/a/sveikata.tv/medik/straipsniai1/_draft_post/diabetas%20Cropped.jpg
Prancūzijos Université de Poitiers mokslininkai, vadovaujami Mathilde Monseu, tyrė antro tipo diabetu sergančių asmenų biomarkerius - ŪIP, albuminuriją ir  mažą aGFG, kaip prognostinius rodiklius. Viso tirta 1371 asmuo vidutiniškai 69 mėnesius.


Vaizdas: http://www.wonderdoctor.com/static_content.php?cat=diabetes&c_link=complications

ŪIP nustatytas 411 pacientų. ŪIP aiškiai koreliuojasi su kardiovaskulinės ir nekardiovaskulinės mirties rizika, įskaitant su vėžiu susijusias mirtis. ŪIP leidžia prognozuoti didžiuosius kardiovaskulinius sutrikimus, širdies nepakankamumą, kuris reikalauja hospitalizacijos, miokardo infarktą, insultą, apatinių galūnių amputaciją ar revaskuliarizaciją bei miego arterijos revaskuliarizacijos poreikį. Visi trys biomarkeriai kartu tiksliai prognozavo visų etiologijų mirties ir inkstų nepakankamumo riziką.

"ŪIP, mažas aGFG ir padidėjusi albuminurija kartu ir atskirai yra patikimi biologiniai žymenys, leidžiantys prognozuoti diabeto komplikacijas ir mirtį," rašo autoriai.

1-10 of 111