Tikslai


Nacionalinė medikų asociacija - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija vienija Lietuvos ir kitų šalių  gydytojų, slaugos specialistų, kineziterapeutų, odontologų bei kitas medicinos darbuotojų visuomenines organizacijas ir atskirus asmenis, kurie remia Asociacijos tikslus ir viešuosius interesus.

Asociacijos tikslai (išrašas iš Nacionalinės medikų asociacijos įstatų):
-
Sudaryti sąlygas visapusiškam asociacijos narių pasiruošimui ir įgytų žinių efektyviam panaudojimui.
- Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą medicinos srityje.
- Sudaryti sąlygas asociacijos nariams keistis moksline informacija, naudojantis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis.
- Atstovauti ir ginti asociacijos narių teises ir interesus visuomeninėse organizacijose ir viešosiose įstaigose.
- Plėtoti medikų ir kitų institucijų bei kitų socialinių grupių tarpusavio bendradarbiavimą, sąveiką bei supratimą.
- Siekti aukštų profesinės veiklos standartų.
- Medikų profesinės veiklos tarpusavio santykius reguliuoti pagal profesinės etikos reikalavimus.
- Vystyti medicinos mokslą ir mokymą.

Asociacijos uždaviniai ir funkcijos (išrašas iš Nacionalinės medikų asociacijos įstatų):

- Organizuoti asociacijos narių suvažiavimus, mokslines konferencijas, seminarus ir simpoziumus.
- Palaikyti mokslinius- tiriamuosius, praktinius ryšius su Lietuvos Respublikos, kitų valstybių medikų draugijomis ir asociacijomis bei kitomis medicininėmis įstaigomis bei organizacijomis.
- Tarpininkauti rekomenduojant ir remiant asociacijos narius dėl dalyvavimo Lietuvoje ir užsienyje organizuojamuose moksliniuose suvažiavimuose, konferencijose ir simpoziumuose.
- Ginti ir rūpintis savo narių profesiniais ir socialiniais interesais bei teisėmis valstybinėse bei nevalstybinėse organizacijose.
- Inicijuoti, aktyviai dalyvauti rengiant projektus, susijusius su medikų veikla, ieškant partnerių bei fondų  rėmėjų užsienyje, pagal galimybes remti iš savo fondų mokslines tiriamąsias bei prevencines programas.
- Teikti informaciją apie asociacijos veiklą visuomenės informavimo ir kitomis ryšio priemonėmis.
- Organizuoti leidybinę veiklą, skatinti narių publikacijų rengimą medicininėje spaudoje, leisti Asociacijos informacinį biuletenį.
- Informuoti visuomenę apie Asociacijos veiklą, perspektyvinius planus bei svarbiausius pasiekimus.
- Rūpintis medicinai nusipelniusių žmonių pagerbimu, svarbių datų pažymėjimu ir įamžinimu
- Įgyvendinti nacionalinę sveikatos koncepciją.
- Analizuoti medikų socialinį vaidmenį,  veiklos kokybę bei visuomenės sveikatos poreikius ir gautą informaciją naudoti savo veikloje.
- Asociacijos nariams teikti materialinę  organizacinę ir kitokio pobūdžio pagalbą.
- Nagrinėti ir svarstyti Asociacijos narių profesinės etikos pažeidimus.
- Analizuoti valstybinės ir savivaldos institucijų informaciją apie visuomenės sveikatos priežiūrą, dalyvauti rengiant įstatymus ir kitus teisės aktus.
- Bendradarbiauti su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, užsienio šalių ir tarptautinėmis medikų organizacijomis, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant tarptautines programas.

 

Griežtai draudžiama Nacionalinės medikų asociacijos paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Nacionalinę medikų asociaciją kaip šaltinį.
 
© Nacionalinė medikų asociacija 2005-2017. Visos teisės saugomos. 
Comments