Straipsniai1‎ > ‎

Šviežio kraujo transfuzija vaikams nėra geresnė nei įprastinė eritrocitų masės transfuzija.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2019-12-11 06:14
Nepriklausomai, ar perpilsime vaikams šviežią kraują, ar eritrocitų masę, daugybinių organų disfunkcijos sindromo išsivystymo rizika išlieka ta pati, rašoma žurnale Journal of the American Medical Association (2019-12-10).

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.muhealth.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2019-06%2FGettyImages-1125876918.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.muhealth.org%2Four-stories%2Freducing-unnecessary-blood-transfusions-clinical-decision-support&docid=L2W6GZ7gkDeaqM&tbnid=hBp0bQL-WGqr4M%3A&vet=10ahUKEwjh55fE463mAhUD2aYKHSD8BpUQMwh-KAUwBQ..i&w=1040&h=615&bih=613&biw=1420&q=blood%20transfusion&ved=0ahUKEwjh55fE463mAhUD2aYKHSD8BpUQMwh-KAUwBQ&iact=mrc&uact=8
Vašingtono (JAV) universiteto medicinos mokyklos mokslininkai, vadovaujami 
Philip C. Spinella, M.D., atrinko pediatrinius pacientus nuo 3 iki 16 metų amžiaus, kuriems buvo perpiltas šviežias kraujas (768 pacientai) ar standartinė eritrocitų masė (770 pacientų); atitinkamai, į studiją įtraukti 728 ir 733 pacientai.

Mokslininkai nenustatė ženklaus skirtumo, kas labiau įtakoja daugybinių organų disfunkcijos sindromo išsivystymo riziką, šviežias kraujas ar eritrocitų masė (20,2 palyginti su 18,2 procento; nekoreguotas absoliutus rizikos skirtumas, 2,0 procento; 95 procentų pasikliautinasis intervalas, nuo –2,0 iki 6,1 procento; P = 0,33). Sepsis išsivystė atitinkamai 25,8 ir 25,3 proc. šviežio ir standartinio vartojimo grupėse, o ūminio kvėpavimo distreso sindromas - atitinkamai 6,6 ir 4,8 proc.. Intensyviosios terapijos skyriaus mirtingumas buvo atitinkamai 4,5 ir 3,5 procento (P = 0,34).

Dalis mokslininkų deklaravo sąsajas su farmacijos industrija.
Dema Medikas
Comments