Straipsniai1‎ > ‎

Aukštesnis teigiamas išvėpimo pabaigos slėgis nepagerina išeičių.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2017-11-20 05:15

Kaip rašoma spalio mėnesio leidinyje Annals of the American Thoracic Society, asmenims, kuriems diagnozuotas ūmaus respiracinio distreso sindromas (ŪRDS), taikant aukštesnį teigiamą iškvėpimo pabaigos slėgį (TIPS), nėra pagerinamos klinikinės išeitys.

http://perfexis.org/automatic-weaning-from-mechanical-ventilation-using-an-adaptive-lung-ventilation-controller-methods.html
Bostono (JAV) universiteto medicinos mokyklos mokslininkai, vadovaujami Allan J. Walkey, M.D., atliko sisteminę analizę klinikinių tyrimų, siekiant palyginti ŪRDS gydymui taikomas mechaninės ventiliacijos strategijas, kai naudojamas aukštesnis TIPS, palyginus su žemesniu TIPS. Buvo analizuoti aštuonių klinikinių tyrimų duomenys, kuriuose dalyvavo 2728 pacientai su ŪRDS.
Vaizdas: http://perfexis.org/automatic-weaning-from-mechanical-ventilation-using-an-adaptive-lung-ventilation-controller-methods.html

Mokslininkai nustatė, kad aukštesnio TIPS vidurkis buvo 15.1±3.6 cm H2O, o žemesnio TIPS - 9.1±2.7 cm H2O. Pirminėje analizėje buvo ekskliuduoti du klinikiniai tyrimai, kuriuose nenaudotas žemas TIPS. Mokslininkai nenustatė skirtumo tarp aukšto ir žemo TIPS, kuomet buvo vertinamas mirtingumas, barotrauma, naujų organų nepakankamumas, dienų be ventiliacijos skaičius.

Santrauka
Straipsnis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas
Comments