Onkologinės ligos

Padidėjęs PSA viduriniame amžiuje paded prognozuoti letalų prostatos vėžį.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-06-15 09:36

Prostatos specifinio antigeno (PSA) lygis vidutiniame amžiuje leidžia prognozuoti ateityje pasireiškiantį prostatos vėžį, rašoma naujo tyrimo išvadose, kurios publikuojamos internetiniame žurnale Journal of Clinical Oncology (2016-06-13).

https://en.wikipedia.org/wiki/Prostate_cancer
Bostono (JAV) Brigham and Women's Hospital mokslininkai, vadovaujami Mark A. Preston, M.D., M.P.H.,  atliko atvejo analizės studiją, kurios metu tyrė 40 - 59 metų amžiaus vyrų kraują. PSA buvo tiriamas 234 pacientams sergantiems prostatos vėžiu ir 711 kontrolinės to paties amžiaus grupės; vėliau 71 pacientui nustatytas letalinis prostatos vėžys. 
Vaizdas: https://en.wikipedia.org/wiki/Prostate_cancer

Mokslininkai nustatė, kad vyrams atitinkamais amžiaus tarpsniais nustatomas skirtingas vidutinis PSA lygis. Atitinkamai  nuo 40 iki 49 metų PSA vidurkis 0.68 ng/ml, nuo 50 iki 54 - 0.88 ng/ml ir nuo 55 iki 59 metų - 0.96 ng/ml. Nustatyta aiški koreliacija tarp letalaus prostatos vėžio rizikos ir PSA bazininio lygio vidutiniame amžiuje. Jei buvo nustatyta didesnė nei vidutinė PSA koncentracija, tai letalaus vėžio rizika atitinkamose amžiaus grupėse siekė 82, 71 ir 86 procentų.

"Nuo  45 iki 59 metų amžiaus vyrams turi būti nustatomas PSA lygis, siekiant nustatyti letalaus prostatos vėžio riziką," teigia tyrimo autoriai.

Kai kurie tyrimo autoriai deklaravo sąsajas su farmacine industrija. 

Santrauka
Straipsnis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Neratinibas nėra efektyvesnis nei trastuzumabas apsaugant nuo krūties vėžio recidyvo.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-04-18 10:45

Gydymo schema neratinib-paclitaxel nėra geresnė nei trastuzumab-paclitaxel apsaugant nuo ERBB2-teigiamo krūties vėžio recidyvo ar metastazių, nors pirmoji schema geriau apsaugo centrinę nervų sistemą nuo metastazių, rašoma internetiniame žurnale JAMA Oncology (2016-04-14).

Briuselio (Belgija) universiteto Université Libre de Bruxelles  mokslininkai, vadovaujami Ahmad Awada, M.D., Ph.D., analizavo duomenis, kurie buvo gauti iš 34 valstybių 188 medicinos centrų, kur buvo tirtos 479 anksčiau krūties vėžiu nesirgusios moterys ir tirtas krūties vėžio recidyvo laikotarpis. Tyrimo dalyvės buvo suskirstytos pagal dvi gydymo schemas - neratinib-paclitaxel ir trastuzumab-paclitaxel (242 ir 237, atitinkamai).


Vaizdas: http://www.lifebridgeblogs.org/2013/05/03/breast-cancer-what-goes-into-decisions-like-judy-blumes/
Mokslininkai nustatė, kad recidyvavimo vidutinis laikotarpis abiejose grupėse buvo 12.9 mėnesio. Centrinės nervų sistemos pažeidimų (metastazių) skaičius buvo mažesnis neratinib-paclitaxel schemoje.

"Nors efektyvumo rezultatai iš esmės analogiški, tačiau neratinib-paclitaxel schema gali sumažinti CNS pažeidimų dažnį. Visgi pastarąją versiją pagrįsti reikia papildomais didesnės apimties tyrimais," teigia tyrimo autoriai.

Santrauka
Straipsnis
Vedamasis
https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Pooperacinis mirtingumas po laparoskopinio GERL gydymo mažas.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-03-30 08:44

Gastroezofaginio refliukso ligos (GERL) gydymas, atliekant pirminę laparoskopinę fundoplikaciją, susijęs su mažu mirtingum ir pakartotinių operacijų dažniu, teigiama internetiniame žurnale British Journal of Surgery (2016-03-21).

https://sites.google.com/a/sveikata.tv/medik/straipsniai1/_draft_post/gerl%20Cropped.jpg
Stokholmo (Švedija) Karolinska instituto mokslininkai, vadovaujami John Maret-Ouda, M.D., atliko populiacijos kohortos studiją, kurioje dalyvavo 8947 GERL sergantys asmenys (amžius nuo 18 iki 65 metų). Pastariesiems buvo atlikta pirminė laparoskopinė fundoplikacija (nuo 1997 iki 2013 metų). Pirminiame etape po 90- ir po 30-dienų po operacijos tirtas mirtingumas nuo visų priežasčių ir nuo su operacija susijusių priežasčių.
Vaizdas: http://www.healthguru.com/topic/digestive-health/gerd-heartburn

Mokslininkai nustatė, kad 6.2 procentai pacientų turėjo daug gretutinių ligų. Tyrimo periodu kasmetinis laparoskopinių fundoplikacijų dažnis sumažėjo nuo 15.3 iki 2.4 pacientų/100 000 gyv. populiacijos. Tuo pat periodu daugiau nei du kartus padaugėjo pacientų su gretutiniais susirgimais (komorbidiškumas). Nuo visų priežasčių mirtingumo po 90- ir 30-dienų dažnis siekė atitinkamai 0.08 ir 0.03 procento. Su operacija tiesiogiai susijusi tik viena mirtis (0.01 procento). Reoperacijų (pakartotinių operacijų) dažnis per 90 dienų siekė 0.4 procento. Ilgesnių lovadienių rizika susijusi ne su reoperacijomis, o su didesniu komorbidiškumu ir vyresniu amžiumi. 

"Šis tyrimas parodė, kad po pirminės laparoskopinės fundoplikacijos, gydant darbingo amžiaus pacientus dėl GERL, mirtingumas ir reoperacijų rizika yra labai maži", teigia tyrimo autoriai. "Todėl sunkios formos GERL gydymo rekomendacijose turėtų būti svarstoma operacinio gydymo galimybė". 

Santrauka
Straipsnis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Endometriozė susijusi su padidėjusia koronarinių ligų rizika.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-03-30 08:04

Laparoskopiškai patvirtinta endometriozė yra susijusi su vėlesne koronarinių ligų rizika, rašoma internetiniame žurnale Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes (2016-03-29).

http://www.womens-health-advice.com/questions/endometriosis-stages.html
Bostono (JAV) Brigham and Women's ligoninės mokslininkai, vadovaujami Fan Mu, Sc.D., tyrė koreliaciją tarp laparoskopiškai patvirtintos endometriozės ir koronarinių širdies ligų. Tyrime dalyvavo 116430 moterys, kurioms iki tyrimo nebuvo nustatyta širdies ligų ir insulto. 
Vaizdas:http://www.womens-health-advice.com/questions/endometriosis-stages.html

Mokslininkai nustatė, kad laparoskopiškai patvirtinta endometriozė susijusi su padidėjusia miokardo infarkto, angiografiškai patvirtintos angina pectoris, koronarinių arterijų nuosrūvio operacijų/stentų/angioplastinių procedūrų ar visų išvardintų kombinacijų rizika (reliatyvi rizika, 1.52, 1.91, 1.35, 1.62, atitinkamai), palyginus su moterimis, kurioms endometriozė nenustatyta. Šie duomenys nesusiję su potencialiais demografiniais, antropometriniais, šeimyninės anamnezės, reprodukciniais ir gyvenimo būdo kintamaisiais. Jaunesnėms nei 40 metų moterims ši rizika aukščiausia ir mažėja su amžiumi. Po histerektomijos/oforektomijos rizika išauga (reliatyvi rizika, 1.51). 

Tyrimo autorių manymu, endometrioze sergančios moterys turi būti priskirtos didesnės koronarinių ligų rizikos grupei.

Santrauka
Straipsnis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Kas ketvirta naujagimių hemangioma regresuoja.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-03-14 09:08

Apie 25 procentai naujagimių hemangiomų regresuoja, rašoma kovo mėnesio leidinyje Pediatrics (online 2016-03-07).

San Fracisko (JAV) Kalifornijos universiteto mokslininkai, vadovaujami Sonal D. Shah, M.D., atliko multicentrinę retrospektyvinę kohortinę studiją, į kurią įtraukti propranololiu gydyti pacientai su naujagimių hemangiomomis. Buvo nustatytos pacientų demografinės charakteristikos, naujagimių hemangiomos charakteristikos ir 912 propranololiu gydytų pacientų specifiniai duomenys.

Mokslininkai nustatė, kad 25,3 procentų pacientų naujagimių hemangiomos regresavo. Regresavimo pradžios vidutinis amžius - 17,1 mėnesių. Palyginus su tais, kuriems skirtas nuo 12 iki 15 mėnesių trukmės gydymas, gydytų pacientų grupėje naujagimių hemangiomos regreso pradžia pasireiškė jaunesniame nei 9 mėnesių amžiaus.

Regresavimas koreliavo su moteriška lytimi, lokalizacija ant galvos ir kaklo, segmentine struktūra, gyliu ir odos įtraukimu į struktūrą. Tačiau daugiamatėje analizėje tik naujagimių hemangiomos gylis ir moteriška lytis asociajavo su regresavimu. 83 proc. regresavimas pasiektas su terapine modifikacija, įskaitant 62 proc. modifikaciją propranololio terapija.

Du autoriai nurodė finansines sąsajas su Pierre Fabre Dermatology.

Straipsnis
Vedamasis

Asmenims po kamieninių ląstelių transplantacijos dažniau nustatomas potrauminio streso sutrikimas ir depresija.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-02-29 07:48

Daugumai asmenų praėjus 6 mėnesiams po hemopoetinių kamieninių ląstelių transplantacijos (HLT) nustatomas potrauminio streso sutrikimas (PTSS) ir depresija, rašoma kovo mėnesio leidinyje Cancer.

http://www.upsocl.com/comunidad/ser-demasiado-amable-puede-contribuir-a-la-depresion/
Bostono Masačiusetso pagrindinės ligoninės mokslininkai, vadovaujami Areej R. El-Jawahri, M.D., atliko prospektyvinę ilgalaikę studiją, kurioje stebėta 90 pacientų, kuriems stacionaro sąlygomis buvo atlikta HLT. 
Vaizdas: http://www.upsocl.com/comunidad/ser-demasiado-amable-puede-contribuir-a-la-depresion/

Hospitalizavus pacientus, kuriems numatyta atlikti  HLT, atliktas jų gyvenimo kokybės tyrimas, naudojant "Functional Assessment of Cancer Therapy-Bone Marrow Transplantation" ir "Patient Health Questionnaire-9", siekiant nustatyti depresijos ir nerimo simptomus prieš hospitalizaciją, hospitalizacijos metu ir šešis mėnesius po HLT. Pradiniame etape pacientų nerimas ir depresijos simptomai išmatuoti naudojant ligoninės nerimo ir depresijos skalę "Hospital Anxiety and Depression Scale". PTSS siptomai tirti naudojant PTSS kontrolinį klausimyną (PTSD Checklist).

Po 6 mėnesių informaciniai duomenys gauti iš 67 pacientų. Nustatyta, kad po 6 mėnesių 28.4 proc. pacientų nustatyti PTSS kriterijai ir 43.3 procentams - žymi depresija. 

"Siekiant pagerinti pacientų gyvenimo kokybę ir PTSS simptomus po šešių mėnesių po HLT, labai svarbu tinkamai valdyti depresiją hospitalizacijos metu," teigia tyrimo autoriai.


Santrauka
Straipsnis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Paskelbtos naujos kolorektinio vėžio skriningo rekomendacijos.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-02-24 00:33

Parengtos ir paskelbtos rekomendacijos kaip atlikti kolorektinio vėžio skriningą pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. Skriningo gairės publikuojamos internetiniame žurnale CMAJ (journal of the Canadian Medical Association, 2016-02-22).

https://sites.google.com/a/sveikata.tv/medik/straipsniai1/_draft_post/kolorektinis%20ve%CC%87z%CC%8Cys%20Cropped.jpg
Kalgario (Kanada) universiteto mokslininkai, vadovaujami C. Maria Bacchus, M.B.B.S., Ph.D., parengė ir paskelbė kolorektinio vėžio skriningo pirminėje sveikatos priežiūros grandyje rekomendacijas.  
Vaizdas: http://www.vanguardngr.com/2015/04/colorectal-cancer-screening-saves-lives/

Autoriai pažymi, kad rekomendacijos parengtos randamizuotų kontroliuojamų tyrimų pagrindu. Išmatų slapto kraujo nustatymas (gFOBT) ar sigmoidoskopija sumažina vėlyvo kolorektinio vėžio ir mirtingumo nuo kolorektinio vėžio riziką. Reliatyvi skriningo nauda yra vienoda abiejose amžiaus grupėse - nuo 60 iki 74 metų ir nuo 50 iki  59 metų; absoliuti skriningo nauda yra didelė vyresnio amžiaus asmenims, kur kolorektinio vėžio dažnis yra didesnis. 

Fekalinis imunocheminis testavimas turi didesnį jautrumą nei gFOBT, su analogišku specifiškumu; tyrimai nesukelia tiesioginės esminės žalos, išskyrus žalą, kurią gali sukelti vėliau sekantys tyrimai ir gydymas. 

Kolonoskopinis skriningas, kompiuterinė tomografinė kolonografija, bario kizma, digitalinis rektalinis tyrimas ar fekalijų DNR tyrimas teigiamos įtakos mirtingumui neturi. Pasirenkant skriningo metodą reikia atsižvelgti į turimus išteklius, tyrimų prieinamumą ir paciento pageidavimus. 

Straipsnis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Sergantiems astma ir alergija mažesnė tikimybė sirgti glioma.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-02-08 00:54

Kaip rašoma vasario mėnesio leidinyje Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, sergantys alergija, egzema ar astma rečiau suserga glioma.

http://www.gponline.com/clinical-review-glioma/cancer/brain/article/1044849
Tarptautinė mokslininkų komanda tyrė 4533 asmenis, kuriems nustatyta glioma, ir  4171 asmenis, kuriems smegenų vėžio nenustatyta. Tyrėjai nustatė, kad anamnezėje nustatyta respiracinė alergija, astma ar egzema vidutiniškai 30 procentų mažina riziką susirgti glioma.
Vaizdas: http://www.gponline.com/clinical-review-glioma/cancer/brain/article/1044849

"Daugelis kitų studijų taip pat nustatė šį sąryšį," teigia savo pranešime Hiustono (JAV) Vėžio centro asocijuotas direktorius Melissa Bondy, Ph.D., ir kiti tyrimo autoriai. "Mes stengėmės nustatyti šį ryšį didesnės apimties tyrime ir manome, kad šioje tyrimų srityje atėjo laikas žengti tolimesnius žingsnius."

Santrauka
Straipsnis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Rožiniai spuogai (rožinė) susiję su gliomos rizika.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-01-29 00:42

Rožiniai spuogai (rosacea) yra susiję su ženkliai padidėjusia gliomos išsivystymo rizika, rašoma internetiniame žurnale JAMA Dermatology (2016-01-27).

Kopenhagos universiteto mokslininkai, vadovaujami Alexander Egeberg, M.D., Ph.D., atliko nacionalinį Danijos populiacijos tyrimą, kuriame tirta rožinės ir glijomos asociacija. Tyrimo periodas - nuo 1997 iki 2011 metų. Analizuoti  68372 rožine sergančių pacientų duomenys ir 5416538 individų duomenys iš standartinės populiacijos.
Vaizdas: http://www.facingacne.com/accutane-rosacea/

Mokslininkai nustatė, kad glioma nustatoma kasmet 3,34 asmenims iš 10000 populiacijos individų. Atitinkamai rožinė - 4.99. 

"Tyrime nustatyta, kad rožinė susijusi su ženkliai padidėjusia gliomos rizika," teigia tyrimo autoriai. "Ši asociacija galimai paaiškinama bendrais mechanizmais, kurie susiję su metaloproteinazių matrica."

Du autoriai nurodė finansines sąsajas su farmacijos kompanijomis.

Santrauka
Straipsnis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

Žmogaus papilomos virusas susijęs su orofaringine karcinoma.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-01-25 11:33

ŽPV-16 susijęs su orofaringine nesuragėjusių ląstelių karcinoma (NLK); kiti ŽPV, įskaitant  γ11- ir γ12-ŽPV rūšis ir β1-ŽPV-5 tipą, taip pat susiję su galvos ir kaklo nesuragėjusių ląstelių karcinoma, rašoma internetiniame žurnale JAMA Oncology (2016-01-21).

Bronkso (JAV) Alberto Einsteino medicinos koledžo mokslininkai, vadovaujami Ilir Agalliu, M.D., Sc.D., atliko atvejo-kontrolės studiją, kurioje dalyvavo 96650 asmenys, kurie tyrimo pradžioje nesirgo vėžiu. Po vidutiniškai 3,9 metų nustatyti 132 galvos ir kaklo nesuragėjusių ląstelių karcinomos atvejai.

Mokslininkai nustatė, kad ŽPV-16 susijęs su galvos ir kako NLK, su teigiama orofaringinio NLK koreliacija, bet nesusijus su burnos ertmės ir gerklų NLK.

β1-ŽPV-5, β2-ŽPV-38 tipai ir γ11 bei γ12 rūšys koreliuoja su padidėjusia rizika galvos ir kaklo NLK. β1-ŽPV-5 tipas koreliuoja su orofaringine, burnos ertmės ir gerklų NLK.

Santrauka
Straipsnis
Vedamasis


https://www.teledema.lt/specialus/medikas

1-10 of 224