Aukštesnio lygio gyvybės palaikymo programa.

TIKSLAI 

Aukštesnio lygio gyvybės palaikymo programos  tikslas – traumos sukeltų padarinių – neįgalumo ir mirtingumo - mažinimas Lietuvoje.


UŽDAVINIAI 

Paruošti gydytojus, slaugytojas, kitus Nacionalinės sveikatos sistemos darbuotojus ir pavienius asmenis-savanorius pagal Aukštesnio lygio gyvybės palaikymo programą ir programos nuostatas įgyvendinti Lietuvos nacionalinėje sveikatos sistemoje:

1. Išmokyti skubiosios reanimacinės pagalbos veiksmų pagal tarptautinius standartus.

2. Išmokyti naudoti šiuolaikines kvėpavimo takų praeinamumo užtikrinimo priemones.

3. Išmokyti naudotis šiuolaikines stuburo bei galūnių imobilizavimo priemones stuburo bei galūnių traumos atveju.

4. Išmokyti taikyti pirmąją pagalbą krūtinės, pilvo traumų atveju, gydyti neurogeninį bei hemoraginį šoką.

5. Išmokyti racionaliai organizuoti medicinos pagalbą pacientui pirmos valandos bėgyje ištikus traumai.

6. Supažindinti su skubios pagalbos principais įvairiose sąlygose.


MOKYMO TVARKA

Aukstesnio lygio pradinio gyvybės palaikymo programos kursai įgyvendinami telemedicinos būdu. 

Vedami sekantys kursai: 

1. Pradinė pagalba ištikus traumai.

2. ATLS (Advanced trauma life support).

Kusus veda sertifikuotas ATLS (Advanced trauma life support) instruktorius gydytojas-chirurgas Dalius Ramančionis.

Artimiausio kurso data skelbiamas Nacionalinės medikų asociacijos svetainėje. Kurso dalyviai turi galimybę gauti kursų teorinę medžiagą elektroniniu būdu, nurodę savo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą (gyvenamosiso vietos adresą, jei nori gauti kurso medžiagą paštu). Savo tapatybės duomenis prašome atsišsti elektroniniu paštu info@sveikata.tv.

Kurso trukmė - 80 valandų: teorinio pasirengimo (64 valandos) ir interaktyvios paskaitos (16 valandų).

Teorinis pasirengimas vyksta individualiai, interaktyvios paskaitos prisijungus tiksliai nurodytu kurso laiku prie Aukštesnio lygio gyvybės palaikymo internetinio portalo http://atls.sveikata.tv ar Nacionalinės medikų asociacijos portale mednews.lt (nuoroda - Aukštesnio lygio gyvybės palaikymo programa). Prie interaktyvių paskaitų galima prisijungti ir mobiliuoju telefonu, parsisiuntus programą USTREAM ar Google play.

Kurso pabaigoje atliekamas interaktyvus testas, siekiant pačiam kurso dalyviui įvertinti įgytų žinių lygį.


Artimiausio kurso data: nenumatyta (prašome sekti informaciją).

Comments