Ortopedinių gaminių kompensacija


Ortopedijos techninėmis priemonėmis (OTP) apdraustuosius aprūpina ortopedijos įmonės, pasirašiusios sutartis su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK). Šių įmonių sąrašas, veiklos adresai, kontaktiniai telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai skelbiami VLK interneto svetainėje www.vlk.lt.

 
VLK apmoka minėtoms ortopedijos įmonėms OTP gamybos ir (ar) pritaikymo išlaidas bei apdraustųjų, įsigijusių OTP savo lėšomis, išlaidas.
 
Gydytojas arba gydytojų konsiliumas apdraustojo medicinos dokumentuose turi nurodyti, kad jam buvo skirta OTP. Taip pat pacientui turi būti suteikta išsami informacija apie OTP kompensavimo tvarką bei pateiktas OTP įmonių, sudariusių su VLK sutartis, sąrašas. OTP skiriantis gydytojas arba gydytojų konsiliumas gali skirti tik vieną priemonę vieno nozologinio ligos vieneto (kuriam būdingi giminingi simptomai) atveju tai pačiai anatominei sričiai (išskyrus apdraustuosius, sergančius cukriniu diabetu).
 
Užsakymą priimsianti ortopedijos įmonė turi informuoti apdraustąjį apie OTP kompensavimo tvarką, patikrinti, ar asmuo yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu bei pasakyti apie galimybę įsigyti OTP savo lėšomis.
 
Jeigu ortopedijos įmonėje, į kurią kreipiasi apdraustasis, yra sudaryta OTP užsakymų priėmimo eilė, turi informuoti apie laukimo, kol bus priimtas užsakymas, trukmę ir nurodyti apdraustojo registracijos numerį. Priemoką dėl dalinės kompensacijos žmogus moka ortopedijos įmonei.
 
OTP kompensavimo sąlygos ir bazinės kainos nurodomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąraše.

Valstybinė ligonių kasa prie SAM ir Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM 2022 m. gruodžio mėnesį (iki 2023-01-09) vykdo asmenų, kuriems buvo išduota ortopedinė avalynė ar batų įdėklai, apklausą dėl šių gaminių kokybės. Maloniai prašome dalyvauti apklausoje ir atsakyti į kelis klausimus. Tai užtruks ne daugiau 5 minučių.

Apklausos nuoroda

Comments