Ortopedinių gaminių kompensacija

Ortopedinės priemonės LR gyventojams kompensuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo“ 2006 m. kovo 31 d. Nr. V-234 (Žin., 2006, Nr. 37-1335; 2007, Nr. 75-2986;2008, Nr. 8-305; 2009, Nr. 72-2951; 2010, Nr. 50-2457; 2010, Nr.129-6596; 2012, Nr. 84-4400). 

Pagal gyventojui nustatytą diagnozę, jo gydymui reikalingos ortopedinės techninės priemonės skirstomos į tris sąrašus, pagal kuriuos nustatomas ortopedinio gaminio įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto procentas. 


Ortopedijos techninių priemonių, įrašytų į Pirmąjį sąrašą, bazinės kainos 100 proc. kompensuojamos apdraustiesiems, kuriems nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė. 


Ortopedijos techninių priemonių, įrašytų į Antrąjį sąrašą, įsigijimo išlaidos kompensuojamos

apdraustiesiems, kuriems yra nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė, šia tvarka:

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25

procentų darbingumo, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis;

- asmenims iki 18 metų, kuriems yra nustatytas neįgalumas,

- valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą;

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- asmenims iki 18 metų;

- iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis,

- asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;

- kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos

ortopedijos techninės priemonės.

 

Ortopedijos techninių priemonių, įrašytų į Trečiąjį sąrašą, įsigijimo išlaidos kompensuojamos

apdraustiesiems, kuriems yra nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė, šia tvarka:

100 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- asmenims, pripažintiems nedarbingais, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 0–25

procentų darbingumo, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis;

- asmenims iki 18 metų, kuriems yra nustatytas neįgalumas;

- valstybės remiamiems asmenims, gaunantiems socialinę pašalpą;

95 proc. bazinės kainos kompensuojama asmenims iki 18 metų;

80 proc. bazinės kainos kompensuojama:

- iš dalies darbingiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis;

- asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;

50 proc. bazinės kainos kompensuojama kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei

reabilitacijai ir ligos prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

Comments