Ortopedijos-traumatologijos naujienos

Gydytojai dažniau išrašo antibiotikus, jei pacientai jų tikisi.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2017-02-20 04:04   [ atnaujinta 2017-02-20 04:05 ]

Kai rašoma žurnale Health Psychology (2017-02-16), gydytojai dažniau išrašo antibiotikų receptus, jei jie įtaria, jog pacientas tikisi šių vaistų.

Tyrime dalyvavo 436 gydytojai iš Jungtinės Karalystės. Mokslininkai atliko du eksperimentus ir pateikė juos gydytojams su skirtingais scenarijais, siekiant jog gydytojas nuspręstų, ar reikalinga antibiotikoterapija.


Vaizdas:  http://news.nationalpost.com/health/dr-aw-avoiding-an-antibiotic-apocalypse-requires-shift-in-doctorpatient-attitudes-expectations
Mokslininkai nustatė, kad gydytojai dažniau skyrė antibiotikus, jei pacientai labiau tikėjosi gauti šiuos vaistus. Šie faktai pasitvirtino net tais atvejais, kuomet gydytojai nemanė, kad uždegimas yra bakterinės kilmės.

"Daug pastangų yra skiriama, kad gydytojai, skirdami antibiotikus, laikytųsi klinikinių gydymo rekomendacijų. Nežiūrint to, su tam tikromis išimtimis, dažnai atsižvelgiama ne į klinikinius pažymius, o į paciento lūkesčius," teigia studijos autorius Essex universiteto mokslininkas Miroslav Sirota, Ph.D..

Santrauka
Straipsnis
Neonatologinių palatų siektini patobulinimai.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2017-02-13 04:54   [ atnaujinta 2017-02-13 04:54 ]

Neonatologiniuose intensyvios terapijos skyriuose, kur gydomi prieš laiką gimusieji naujagimiai, nustatytas potencialiai pavojingas triukšmo lygis, rašoma internetiniame žurnale Juornal of Pediatrics (2017-02-08).

Triukšmo lygis registruotas St. Louis ligoninėje (JAV), panaudojus garso monitoringo įrangą prie 58 neišnešiotų naujagimių lovų. 25 naujagimiai tirti privačiuose kambariuose.
Vaizdas: https://www.st.alexius.org/services/birth-place/neonatal-intensive-care-unit

Mokslininkai nustatė, kad bendras triukšmo lygis siekė 59 decibelus, o didžiausias lygis - 87 decibelai. Tyrimu nustatyta, kad pastaruoju metu populiarėjančiuose privačiuose kambariuose daug ilgesni tylos periodai nei bendrosiose palatose. Tačiau privatūs kambariai gali būti ir per tylūs, vertinant pozityvius garsus kaip kalba, ypač jei tėvų lankymas yra apribotas.

Straipsnis


Triukšmo sukeltas klausos sutrikimas dažnai nenustatomas.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2017-02-08 09:20   [ atnaujinta 2017-02-08 09:21 ]

Kas ketvirtam amerikiečiui, kuris mano, kad girdi gerai, yra nustatomas klausos sutrikimas. Modernaus gyvenimo sukeliamas triukšmas pažeidžia klausą daugeliui asmenų, kurie net nenutuokia, kad turi klausos sutrikimų, rašoma JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centro (CDC) leidinyje Morbidity and Mortality Weekly Report (2017-02-07).

CDC mokslininkai analizavo 3583 klausos testų rezultatus, kurie atlikti 2012 metais, atliekant Nacionalinį sveikatos ir mitybos tyrimą.
Vaizdas: http://www.abc.net.au/news/2008-06-10/headphones-blamed-for-permanent-hearing-damage/2465472

Kas ketvirto amerikiečio klausa pažeista, nors jis pats mano, kad girdi gerai arba labai gerai. Kas penktam asmeniui (19 proc.) nuo 20 iki 29  metų amžiaus nustatytas klausos pažeidimas, o nuo 50 iki 59 metų šis skaičius siekia 27 proc. 53 proc. dėl triukšmo praradusių klausą asmenų teigia, kad jų darbe garsaus triukšmo nėra.

"Apie 20 milijonų amerikiečių turi klausos pažeidimų, kuriuos galimai sukėlė triukšmas jų kasdienėje aplinkoje namuose ir visuomenėje," teigia CDC direktorė Anne Schuchat, M.D.. "Žmonės nesuvokia, kad triukšmas gali sukelti pastovius klausos pažeidimus".

StraipsnisC. difficile gydymas vankomicinu sumažina mirštamumą.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2017-02-08 08:53   [ atnaujinta 2017-02-08 08:54 ]

Nors Clostridium difficile infekcijos recidyvų dažnis, gydant vankomicinu ir metronidazoliu, yra panašus, tačiau trisdešimties dienų mirštamumas yra ženkliai mažesnis gydant vankomicinu, rašoma internetiniame žurnale JAMA Internal Medicine (2017-02-07).

Salt Lake City (Juta, JAV) veteranų sveikatos priežiūros specialistai, vadovaujami Vanessa W. Stevens, Ph.D., atliko retrospektyvinę kohortos studiją, kurioje dalyvavo 47147 nuo C.difficile (CDI) gydomi asmenys. 2068 buvo gydyti vankomicinu, o 8068 - metronidazoliu.
Vaizdas: https://bionews-tx.com/

Mokslininkai nustatė, kad recidyvo rizika analogiška tiek gydant vankomicinu, tiek metronidazoliu visose ligos sunkumo grupėse. Visose ligos sunkumo grupėse vankomicinas sumažino mirštamumą (reliatyvi rizika 0,86). Lengvo ir vidutinio infekcijos sunkumo grupėse mirštamumas analogiškas, tačiau sunkios eigos infekcijų gydyme vankomicinas daug geriau mažino mirtingumą. 

"Ateityje sunkių CDI gydymui vankomicinas turėtų būti skiriamas kaip pirmo pasirinkimo vaistas," teigia tyrimo autoriai.

StraipsnisKuriamos strategijos kaip sumažinti gydytojų finansiškai nekompensuojamą veiklą.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2017-01-27 08:09   [ atnaujinta 2017-01-27 08:13 ]

Kaip rašoma žurnale Medical Economics, turi būti kuriamos strategijos kaip pagelbėti gydytojams, kuriems pastoviai didėja finansiškai nekompensuojamų užduočių našta.

Nustatyta, kad gydytojai apie 20 procentų ir daugiau savo darbo laiko skiria finansiškai nekompensuojamoms užduotims vykdyti, daugiausiai dėl nuolat didėjančių įstatyminių reikalavimų. Straipsnio autorių teigimu, dėl šių nekompensuojamų užduočių vykdymo gydytojai praranda mažiausiai 50000 JAV dolerių metinių pajamų.
Vaizdas: http://olneymywellness.com/healthblog/

Ekspertai teigia, kad būtina racionalizuoti elektroninių sveikatos įrašų vartojimą, legalizuoti pacientų elektroninių sutikimų pasirašymo procedūras. Kai kurios dabartinės sveikatos formos gali būti užpildytos distanciniu būdu ir pacientams nebūtina dėl šių formų užpildymo atvykti į sveikatos priežiūros įstaigas. Gydytojai turi atsisakyti veiklos, kuri nereikalauja medicininės licencijos ir deleguoti šias veiklas neturintiems medicininių licencijų asmenims. Visa tai padėtų koncentruoti gydytojų dėmesį į pacientą vizito metu, o ne į papildomų nemedicininių užduočių vykdymą.

"Milžiniškos nekompensuojamos veiklos apimtys išsekina gydytojus, dėl ko dalis jų nutraukia medicininę veiklą," teigia gydytojų fondo narys  Joseph Valenti, M.D.

Daugiau informacijos


Mažiau kaip 900 žingsnių per dieną - funkcinis pajėgumo sumažėjimas.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-12-06 06:57   [ atnaujinta 2016-12-26 02:45 ]

Kaip rašoma internetiniame žurnale JAMA Internal Medicine (2016-12-05), po ūmios hospitalizacijos vyresnio amžiaus asmenis, nueinantiems kasdien mažiau kaip 900 žingsnių, vystosi su hospitalizacija susijęs funkcinis pajėgumo sumažėjimas (HFPS).

Haifos (Izraelis) universiteto mokslininkai, vadovaujami Maayan Agmon, Ph.D., tyrė kaip per dieną ligoninėje nueitų žingsnių kiekis asocijuojasi su HFPS. Tyrime dalyvavo 177 vyresni nei 65 metų amžiaus pacientai, kurie buvo hospitalizuoti į du vidaus ligų skyrius; pacientai tirti atvykus ir išvykstant iš ligonės bei nepertraukiamai tris paras skaičiuotas nueitų žingsnių skaičius, uždėjus skaitiklį ant čiurnos.
Vaizdas: http://share.upmc.com/2015/04/recovering-in-the-hospital-after-your-heart-surgery/

Mokslininkai nustatė, kad nueitų žingsnių skaičius varijavo nuo 0 iki 8111. 41,8 proc. pacientų per dieną nueidavo mažiau kaip 900 žingsnių; iš pastarųjų 55,4 proc. nustatytas HFPS; palyginimui, nueinant daugiau kaip 900 žingsnių per dieną, HFPS nustatytas 18,4 proc. pacientų 

"Ūmios hospitalizacijos metu vaikštant mažiau kaip 900 žingsnių per dieną (apie 500 metrų), ženkliai padidėja HFPS rizika," teigia tyrimo autoriai. "Rekomenduojamas žingsnių skaičius gali ženkliai pagerinti mobilumo rodiklius."

Straipsnis
Tromboprofilaktika neefektyvi po kelio sąnario artroplastikos, gipsavimo.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-12-06 06:20

Kaip rašoma internetiniame žurnale The New England Journal of Medicine (2016-12-03), po kelio sąnario artroplastikos ar gipsavimo taikoma tromboprofilaktika neapsaugo nuo veninės trombembolijos.

Nyderlandų Leiden universiteto medicinos centro mokslininkai, vadovaujami Raymond A. van Adrichem, M.D.,  atliko du paralelinius multicentrinius randamizuotus tyrimus su aklu išeičių tyrimu: POT-KAST (po kelio sąnario artroplastikos) ir POT-CAST (po apatinės galūnės gipsavimo). Pacientams buvo skirta profilaktinė mažos molekulinės masės heparino dozė arba antikoaguliantai neskirti.
Vaizdas: https://www.youtube.com/watch?v=pxuzevCF92k

Mokslininkai nustatė, kad POT-KAST tyrime veninė trombembolija išsivystė 0,7 proc. pacientų, kuriems buvo skirta tromboproflaktika, ir 0,4 proc. pacientų kontrolinėje grupėje (santykinė rizika 1,6; 95 proc. konfidenc. intervalas nuo 0,4 iki 6,8). Abiejose grupėse 0,1  proc. pacientų išsivystė gausus kraujavimas. POT-CAST tyrime, veninė trombembolija išsivystė 1,4 proc. pacientų, kuriems skirta tromboprofilaktika ir 1,8  proc. pacientų kontrolinėje grupėje (santykinė rizika - 0,8; 95 proc. konfidenc. intervalas nuo 0,3 iki 1,7). Šioje grupėje perfuzinių kraujavimų nebuvo.

"Profilaktika su mažos molekulinės masės heparinais aštuonias dienas po kelio sąnario artroskopijos ar po pilno apatinės galūnės gipsavimo periodo nėra efektyvus, apsaugant nuo simtominės veninės trombembolijos," teigia tyrimo autoriai.

Santrauka
Straipsnis

ABT-494 efektyvus gydant reumatoisinį artritą.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-12-02 05:15

Naujas selektyvus JAK-1 inhibitorius,  ABT-494, yra efektyvus gyddant reumatoidinį artritą su neadekvačiu atsaku į metotreksatą (MTX) ar į bent vieną antitumoro nekrozės faktorių (anti-TNF), rašoma internetiniame žurnale Arthritis & Rheumatology (2016-11-28).

Palo Alto, Kalifornija (JAV) Stanfordo universiteto medicinos mokyklos mokslininkai, vadovaujami Mark C. Genovese, M.D., tyrė ABT-494 saugumą ir efektyvumą. Tyrime dalyvavo 300 pacientų, kuriems nustatyta vidutinio laipsnio reumatoidinis artritas su neadekvačiu atsaku į MTX. Mokslininkai nustatė, kad Amerikos reumatologijos kolegijos 20 procentų pagerėjimo (ACR20) kriterijus dvyliktą gydymo savaitę atitiko geriau ABT-494 grupė, palyginus su placebo (nuo 62 iki 80 proc. versus 46 proc.).
Vaizdas: http://www.healthline.com/health-slideshow/about-rheumatoid-arthritis

Kitoje studijoje, kurią atliko Niujorko (JAV) Albany medikų kolegijos mokslininkai, vadovaujami Joel M. Kremer, M.D., dalyvavo 276 pacientai. Rezultatai atitinkamai - ABT-494 grupėje pasiekė ACR20 atsaką (nuo 53 iki 71 proc.) versus placebo (34 proc.).

Keli autoriai abiejose grupėse deklaravo finansinius ryšius su farmacijos kompanijomis, įskaitant AbbVie, kuri gamina ABT-494 ir finansavo studiją.

Straipsnis - Genovese
Straipsnis - Kremer
Rakečių sportai, aerobika ir plaukimas mažina ankstyvų mirčių skaičių.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-12-02 04:29

Kaip rašoma internetiniame žurnale British Journal of Sports Medicine (2016-11-28), dalyvavimas specifinėse sporto šakose gali ženkliai pagerinti visuomenės sveikatą.

Tyrime tirti 80306 Anglijos ir Škotijos suaugusių, vyresnių nei 30 metų amžiaus (vidurkis - 52), asmenų duomenys. Informacija rinkta nuo 1994 iki 2008 metų.
Vaizdas: http://www.racquetsportsupplies.com/

Mokslininkai nustatė, kad rakečių sportai beveik 50 proc. sumažina mirties rizką nuo bet kokios priežasties ir 56 proc. - nuo kardiovaskulinių ligų (atitinkamai rizikos santykis [HRs], 0.53 ir 0.44). Plaukimas ir aerobika priešlaikinės mirties riziką nuo visų priežasčių sumažina beveik 30 proc. (HRs, 0.72 ir 0.73, atitinkamai). Dviračių sportas nuo ankstyvos mirties apsaugo 15 proc. (HR, 0.85). Nuo kardiovaskulinių priežasčių ankstyvos mirties riziką plaukimas sumažina 41 proc., o aerobika - 36 proc. (HRs, 0.59 ir 0.64, atitinkamai).

"Mūsų duomenys parodo ne tik kiek dažnai ir kiek daug reikia sportuoti, tačiau ir kokį sportą pasirinkti," teigia Sidnėjaus universiteto mokslininkų grupei vadovavęs prof. Emmanuel Stamatakis, Ph.D.

Straipsnis
Kritimo traumą patyrusiems senoliams dažnai prieš traumą buvo skirti pavojingi vaistai.

Nacionalinė Medikų Asociacija paskelbė 2016-11-29 04:02   [ atnaujinta 2016-11-29 04:03 ]

Kaip rašoma internetiniame žurnale Journal of the American Geriatrics Society (2016-11-28), kritimo traumas partyrusiems senoliams dažnai iki traumos buvo skirti didelės rizikos medikamentai.

Niujorko universiteto medicinos mokyklos mokslininkai, vadovaujami Nina L. Blachman, M.D., atliko retrospektyvinę studiją, kurioje tirti 65 ir vyresnio amžiaus asmenys, patyrę kritimo traumą. Mokslininkai tyrė prieš 24 valandas iki kritimo šiems asmenims paskirtus vaistus ir jų dozes.
Vaizdas: http://swaymedical.com/system/markets/fall-risk

Mokslininkai nustatė, kad iš 328 kritimo traumas patyrusių asmenų 62 procentams individų 24 valandos iki kritimo buvo skirta vienas ar daugiau didelės rizikos vaistų. Didelės rizikos vaistai 41 proc. atvejų buvo skirti didesnėmis nei rekomenduojama dozėmis, o benzodiazepinai ir benzodiazepino receptorių agonistai net 57 proc. atvejų buvo skirti didesnėmis nei rekomenduojama dozėmis. 

"Vyresniems nei 65 metų amžiaus asmenims sumažinus didelės rizikos vaistų dozes, galima būtų išvengti pacientų kritimų ir per juos patirtų traumų", konstatuoja tyrimo autoriai.

Straipsnis
1-10 of 117