Matriserna visar vägen

När du börjar på Sveaskolan kommer du ganska snart att stöta på våra matriser. Matriserna är tabeller i olika färger där det står vad du ska göra för att ditt arbete ska nå olika nivåer, det vill säga vilka kunskapskrav som ställs för att ditt arbete ska motsvara ett visst betyg. Du kan se matrisen som en karta som du använder för att veta var du är och vart du ska.


Bild på en del av matrisen från ämnet svenska.


På Sveaskolan arbetar vi hela tiden mot de nationella kunskapskraven som Skolverket har skrivit. Hur vi jobbar med dem bestämmer vi tillsammans på skolan. För att det ska bli lättare att förstå de kunskapskraven har vi skrivit förklaringar för alla olika delar av varje ämne. Det som vi själva har lagt till skriver vi med kursiv stil (kursiv stil är snedställd och ser ut så här).


Matriserna använder du och din lärare när ni samtalar om vad du kan göra för att utvecklas. Kunskapskrav för olika nivåer finns för att du ska kunna veta:

  1. Vad det är som är viktigt i det vi jobbar med just nu
  2. Vad vi lärare tittar på när vi bedömer ditt arbete och
  3. Var du befinner dig i din utveckling.


Du kan alltid fråga din lärare efter exempel och förklaringar om du inte förstår vad som står i matrisen. När vi börjar med ett nytt projekt eller arbetsområde får du förklaringar med exempel från det vi arbetar med just nu. Olika ämnen har olika färg i matriserna, så att du lätt kan hitta bland olika ämnen.


Kunskapskraven i matriserna används i första hand för att du under arbetets gång ska se hur ditt arbete kan bli bättre. När arbetet är klart och bedömt visar matrisen vilken nivå ditt arbete når. Tänk på att det bara är det som du visar att du kan, som kan bedömas. Omdömena i matriserna använder du när du sätter upp mål till din individuella utvecklingsplan, din IUP och när du, dina föräldrar och skolan tillsammans bestämmer hur du bäst kan nå dina mål.Är det jobbigt med bedömning? Försök tänka att det är ditt arbete som bedöms, inte du. Du är en fantastisk person precis som du är, och ditt arbete kan bli bättre när du lär dig mer!


När det står A, kan du tänka att detta är jättebra eller ”wow”. B är nästan lika bra som A, men det saknas något för att arbetet ska nå A. När det står C, kan du tänka att detta är bra eller du har gjort helt rätt. D är nästan lika bra som C, men inte riktigt. När det står E, kan du tänka att detta är vad du minst skulle göra eller okej. F är inte godkänt ännu.  


Betygstrappan

Skolverket har skrivit kunskapskrav för vad du ska kunna när du går ut åk 6 och 9, men inte för åk 7 och 8. Om vi tar svenskan som exempel igen, så övar du dig hela tiden i att läsa och i åk 9 kan du du läsa svårare texter än i åk 7. Om du når omdömet C i att läsa både i åk 7 och i åk 9, så har du gjort en stor utveckling i din läsförmåga, och kan alltså läsa svårare texter i åk 9 än i åk 7.


Underordnade sidor (1): Inför utvecklingssamtal