https://drive.google.com/file/d/1u9_lFlth0mOZ1QZMcE7EvSrT7th86c8-/view       
                                                               
                                       Програмний комплекс «Розумне село»                                                                 

Система «Розумне село» - це Перша Комплексна електронна інформаційно-аналітична система, що призначена
для автоматизації  діяльності  Об'єднаних Територіальних Громад (скорочено ОТГ ) України.

Пряма співпраця з керівним складом об'єднаних громад, висока кваліфікація наших ІТ-спеціалістів та використання найсучасніших технологій - це базові засади, що дозволили нам створити справді унікальний вітчизняний програмний продукт, який вже щодня використовується в ОТГ із різних областей.

Комп'ютерна програма "Розумне село" - це ідеальний інструмент для  сільських  і  селищних  рад у вигляді програмного комплексу по  веденню погосподарських книг,  статистичного  обліку  землі, нерухомості, транспорту,  свійських  тварин  і  худоби  у  відповідності  до норм  законодавства України, а саме Наказу Держкомстату від 11.04.2016р.  № 51 про затвердження Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах.

    Програмний комплекс «Розумне село» являє собою єдину багаторівневу електронну інформаційну систему, що призначена для полегшення повсякденної роботи працівників адміністрацій територіальних громад, виконавчих комітетів сільських і селищних рад.

 

    Впровадження системи надає можливість організувати роботу персоналу у відповідності до сучасних тенденцій  в сфері інформатизації, що дозволяє скоротити затрати часу, необхідного для надання публічних послуг громадянам (виписка різноманітних довідок, швидкий пошук даних, фіксація звернень громадян тощо).

 

    Використання нових розробок в галузі інтелектуальних технологій дозволяє органам місцевого самоврядування якісно підвищити ефективність управління територіями та сприяє спільній роботі влади і громади.

 

    Простота і легкість у роботі - цей принцип був пріоритетним при розробці системи.  Навчання  роботі  із  системою “Розумне село” є  цікавим  і  неважким  процесом.  Завдяки зовнішній простоті та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу освоїти  систему “Розумне село” зовсім неважко!


 

    Мультимедійні  відеокурси  допоможуть  швидко і  в зручний час оволодіти  основними  навиками, що потрібні для роботи із програмним забезпеченням.

 

    Постійна  технічна  підтримка та лінія консультацій  забезпечать всіх  користувачів  необхідною інформацією.


МЕТА  ПРОЕКТУ 

   Мета  проекту - створення єдиної спеціалізованої багаторівневої бази даних, що призначена для підвищення економічної та адміністративної ефективності діяльності органів місцевого самоврядування. Досягнення мети здійснюється через застосування в повсякденній діяльності сільських та селищних рад комп'ютерної програми “Розумне село”, що сприяє підвищенню оперативності управління, планування і використання всіх ресурсів територіальних громад.

   Впровадження системи надасть можливість організувати роботу таким чином, щоб вчасно задовольняти всі  інформаційні потреби громадян, спростити роботу старост на місцях та підвищити ефективність, керованість та координацію діяльності органів місцевого самоврядування.

 

ПЕРЕВАГИ  СИСТЕМИ


Сучасні підходи до обробки інформації

Будучи єдиним і основним засобом внесення, обробки і аналізу інформації, комп'ютерна програма " Розмне село " має єдиний інтерфейс для всіх своїх розділів. Це надає персоналу можливість швидко адаптуватися при переході між блоками системи і значно скоротити час, потрібний для навчання роботи із системою.

 

Унікальність

На сьогодні система “Розумне село” являється єдиною комплексною системою для управління територіальними громадами, що постачається на території України та не має подібних закордонних аналогів.

 

Масштабування

Додавання нових функцій та розділів до системи, розробка нових форм Довідок та Звітів, являється нескладним і швидким процесом. Нові розділи наскільки можливо використовують дані з вже існуючих блоків системи.

 

Оперативність обслуговування

Розгалужена  регіональна  партнерська  мережа дозволяє оперативно реагувати на всі зауваження замовників та надавати вичерпну інформацію у стислі терміни.

 

Супровід і технічна підтримка

Пропозиції по доробці діючого функціоналу системи, розглядаються і впроваджуються  у системі  “Розумне село” фаховими спеціалістами у  відповідній галузі.

 


СКЛАД ТА СТРУКТУРА СИСТЕМИ “РОЗУМНЕ СЕЛО”


Відомості про домогосподарство:


   1. Особовий рахунок, кадастровий номер.

   2. Адреса домогосподарства (індекс, країна, область,

       район, населений пункт, вулиця, номер будинку).

   3. Додаткові відомості.

 

  Відомості про мешканців громади:


   1. П.І.Б.,  відношення до голови домогосподарства.

   2. Паспортні дані, дані про стать, національність тощо.

   3. Відомості про освіту, роботу, пенсію і т.п.

   4. Відмітки про ведення підприємницької діяльності,

       про ведення особистого селянського господарства,

       про потребу у соціальному захисті тощо.

   5. Дані про вибуття/прибуття фізичних осіб.

   6. Історія змін прізвищ та  імен фізичних осіб.

 

Відомості про худобу в  домогосподарстві:


   1. Дані про велику рогату худобу, свиней, коней і т.п.

   2. Птиця, бджолосім’ї.

   3. Хутрові та інші тварини.

 

Відомості про будівлі:


   1. Загальна площа будинку, його  житлова площа.

   2. Рік побудови, матеріали стін та покрівлі, к-ть кімнат.

   3. Плани будівель, документи-підстави на власність.

   4. Стан будівель (аварійний, задовільний тощо).

   5. Наявність зручностей (вода, опалення  і т.п.).

   6. Нарахування та сплата податків.

 

Відомості про земельні ділянки:


   1. Загальна площа земельних ділянок.

   2. Земля, що призначена для будівництва,  ОЖБ і т.п.

   3. Відомості про площі вирощуваних культур: озимих,

       ярих, технічних;  картоплі, овочів, баштанів та

       кормових культур тощо.

 

Облік і контроль сплати податків на землю:


   1. Облік власників земельних ділянок.

   2. Облік актів на право власності, рішень сесій виконкомів.

   3. Автоматичний розрахунок суми податку, виходячи 

       з тарифної ставки та площі земельної ділянки.

   4. Виписка первинних документів про сплату податку.

   5. Відомості про заборгованість по сплаті податків.

   6. Зручний механізм автоматичної зміни/заміни

       власників  земельних ділянок (господарств).

   7. Автоматичне формування  звітів, що  пов’язані  із

       погосподарським обліком земельних ділянок.

 

Відомості про сільскогосподарську техніку в домогосподарствах:


   1. Трактори.

   2. Вантажні автомобілі.

   3. Комбайни та інша техніка в приватній власності.

 

Розділ звернень  громадян:


   1. Фіксація звернень та їх причин.


   2. Призначення відповідальних за рішення.

   3. Винесення резолюцій по зверненнях.


Звіти в програмі:


   1. Списки виборців.

   2. Списки соціально-незахищених людей.

   3. Різноманітні аналітичні звіти: список людей за

      віком, список військовозобов’язаних, список осіб,

      що займаються підприємницькою діяльністю тощо.

  4. Додаткові форми звітів за вимогою користувача.

 

Довідки в програмі:


   1. Довідка про склад сім’ї.

   2. Довідка про будинок.

   3. Довідка про земельну ділянку тощо (> 50 форм).

 

Кількість довідок та звітів, які автоматично формуюються в системі, постійно збільшується. Також реалізовано можливість друку порожніх бланків із подальшим їх заповненням.

 

Інтеграція з іншими ІТ-рішеннями:


Всю  інформацію  із  системи  “Розумне село” можливо відсортувати за певними ознаками та представити її в деякому електронному форматі. Це надає змогу обміну даними із іншими інформаційними системами. Так, наприклад, існує можливість створення єдиної бази даних для об'єднаної територіальної громади в розрізі населених пунктів та сільських рад, що входять до її складу. Тобто дані із усіх сільських рад акумулюються в базі даних об'єднаної громади, а на обласному рівні дані з усіх ОТГ акумулюються в базі даних обласної ради. При цьому використовуються всі доступні технічні можливості в галузі сучасних новітніх технологій: широкополосний доступ до інтернету, WEB-рішення (портали) тощо.

 

СТВОРИМО РАЗОМ РОЗУМНЕ СЕЛО!


Останні новини

 • Зміни в інсталяторі 3.5.20 1. Створено новий довідник "Податки на землю".2. Повністю змінено структуру та модель нарахування земельних податків.3. Вдосконалено систему контролю про сплату земельних податків.4. Створено звіт "Журнал податків".5 ...
  Опубліковано·27 черв. 2018 р., 03:09 Сергей Кушнир
 • Зміни в інсталіторі 3.5.19 1. Вдосконалено розділ "Співвласники".2. Реквізит "Кадастровий номер" розділений на декілька полів для зручності введеня обліку земельних ділянок у відповідності до формату кадастрового номеру згідно законодавства.
  Опубліковано·27 черв. 2018 р., 03:04 Сергей Кушнир
 • Зміни в інсталяторі 3.5.18 1. Створено реквізит "місце фактичного перебування" для громадян.2. Створено нові реквізити "Вид" та "Тип" для опалення та водопостачання в домогосподарствах.3. Вдосконалено порядок сортування в списках домогосподарств. 
  Опубліковано·27 черв. 2018 р., 03:01 Сергей Кушнир
 • Зміни в інсталяторі 3.5.17 1. Виправлено помилки, що виникали при друці довідки "Про склад сім'ї та зареєстрованих осіб".2. Вулиці відтепер "прив'язуються" до кожного населеного пункту громади окремо.3. Підписанти довідок відтепер ...
  Опубліковано·27 черв. 2018 р., 03:00 Сергей Кушнир
 • Зміни в інсталяторі 3.5.5. 1. Створено можливість відключення модуля "РАЦСН" для спрощення роботи користувачів ;2. Внесено зміни в облік житлового фонду: відтепер є можливість обліку N-ї кількості споруд  в       домогосподарствах.3. В довідках ...
  Опубліковано·24 січ. 2017 р., 11:09 Сергей Кушнир
Відображаються 1 - 5 із 36 записів. Переглянути більше »

Файли

 • down.png   129КБ - 27 черв. 2018 р., 03:48 створено: Сергей Кушнир (версія 1)
 • Flayer_2010.rar   3278КБ - 1 лют. 2012 р., 07:48 створено: Сергей Кушнир (версія 3)
  ‎Флаєр для потенційних клієнтів ‎
 • Опис системи розумне село 3_5.doc   46КБ - 26 квіт. 2011 р., 06:49 створено: Дмитрий Янчук (версія 2)
  ‎Опис системи "Розумне село"‎
 • IBExpert.rar   4307КБ - 14 лип. 2011 р., 06:27 створено: Сергей Кушнир (версія 4)
  ‎IBExpert для відкриття БД Firebird ‎
 • Установка системи РОЗУМНЕ СЕЛО 3_5.doc   210КБ - 26 квіт. 2011 р., 06:18 створено: Дмитрий Янчук (версія 2)
  ‎Інструкція по установці програми «Розумне село» на робоче місце‎
 • Инструкция по обновлению БД.doc   768КБ - 26 квіт. 2011 р., 06:10 створено: Дмитрий Янчук (версія 2)
  ‎Інструкція по оновленню БД (перехід з старої версії на нову)‎
 • Привязка шаблонов в системе.doc   544КБ - 26 квіт. 2011 р., 06:03 створено: Дмитрий Янчук (версія 2)
  ‎Інструкція по прив’язці шаблонів звітів в системі‎
 • Firebird_ODBC_2.0.0.150_x64.rar   1473КБ - 14 лип. 2011 р., 06:27 створено: Сергей Кушнир (версія 4)
  ‎Firebird ODBC - для Windows 7, Vista  ‎
 • Firebird-2.1.3.18185_0_x64.rar   9465КБ - 14 лип. 2011 р., 06:27 створено: Сергей Кушнир (версія 4)
  ‎Firebird - для Windows 7, Vista ‎
 • Firebird_ODBC.rar   492КБ - 14 лип. 2011 р., 06:25 створено: Сергей Кушнир (версія 3)
  ‎Firebird ODBC  - для Windows XP‎
Показ 10 файлів зі сторінки Завантажити.Слід здійснити вхід, щоб додати видимі лише для вас ґаджети