Barnehagens visjon.

«Der fantasien er kunnskapens venn»

 

I Suttestad barnehage ønsker vi å fremme barns kreativitet gjennom lek og læring. Vi er opptatt av at barn skaper, omskaper og utvikler leken gjennom fantasi. Den fantasifulle leken er sammen med kunnskap kreativitetens byggesteiner.

Comments