Hundetann

Velkommen til Hundetann. Avdelingen for de to eldste barnegruppene. Barnehageåret 2018-2019 vil barna som er født 2013 og 2014 gå der.
Barna som er født 2014 går i gruppen Ekko-ekko og er 13 barn, 8 jenter og 5 gutter.

Barna som er fødst 2013 går i gruppen Erke er 15 barn, 8 jenter og 7 gutter.

De voksne som jobber på Hundetann dette barnehageåret er:
  • Anne-Lise Lohnsveen, pedagogisk leder.
  • Morten Regland, pedagogisk leder.
  • Ragnhild Sørmo, barne- og ungdomsarbeider.
  • Ann Kristin Solberg, barne- og ungdomsarbeider
  • Håvard Meisingset, barneveileder.
  • Ingvild Bech-Hansen, barneveileder.

Anne-Lise og Ragnhild har hovedansvaret for Erke gruppen, mens Morten og Ann Kristin har hoved ansvaret for Ekko-ekko.

Håvard vil være mest med Erke, men vil være med Ekko på turene deres.

Ingvild er tilknyttet Erke i det daglige.

 

Comments