Velkommen til Suttestad Barnehage

KONTAKT INFORMASJON

Suttestad barnehage

Bekkefaret 1A

2613 Lillehammer

tel: 61 26 11 26

E-post til kontoret: post@suttestad-barnehage.no

E-post til avdelinger: avdelinger@suttestad-barnehage.no

Telefonnummer til avdelingene:

Vi er en flott 4 avdelings barnehage, med et stort uteområde. Barnehagen har 66 plasser med barn fra 0-6 år.

Barnehagen ligger sentralt og solrikt plassert like sør for Lillehammer sentrum.

Åpningstid 06.45-17.00.

Vår pedagogiske plattform

I Suttestad barnehage lar vi oss inspirere av tenkningen fra det pedagogiske arbeidet i Reggio Emilia, som er en by i den nordlige delen av Italia. Denne tenkningen er med på å gi oss inspirasjon til hvordan vi utformer det fysiske miljøet i barnehagen, hvilke arbeidsmetoder vi bruker i vårt pedagogiske arbeid og hvilke menneske- og læringssyn vi har.

Vårt menneskesyn er forankret i en humanistisk holdning til livet og bygger på en sterk tro på menneskets muligheter. Vår hverdag og våre pedagogiske aktiviteter styres ut fra synet på barn som potensielle og krever et personal som utforsker verden sammen med barna. Barn er aktive mennesker som selv er med på å skape forutsetninger for eget liv.

-Barn kan og barn klarer!  

SISTE NYTT

Planleggingsdagene for barnehageåret 2023-2024 er satt til:


Sommerfest

Onsdag 7. juni kl 1600-1800 inviterer barnehagen til sommerfest i barnehagen. Alle tar med seg fingermat til felles bord. Underholdning av Hundetann kl 1610.