https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSCXaldrczgr1nTdzNK0Sb7fVCEaQvKh80TCQqUTSGTHTvxQ/viewform
https://sites.google.com/a/suratham.ac.th/stp/home/wai%20kru.png

 
 • กิจกรรมค่ายวิชาการ นักเรียนโครงการ Pre-Engineer ม.4-5 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  ส่ง โดย Pre-Engineer Surathampitak
 • กิจกรรมสัปดาห์แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ขอเชิญร่วมเปิดงาน "สัปดาห์การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์" ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.       ณ ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2562 01:46 โดย นายกิตติกร คมพิทยากุล
 • งานแนะแนว มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าแนะแนวนักเรียนชั้นม.4เรื่องการสมัครเรียนระบบ Pre-degree
  ส่ง 18 มิ.ย. 2562 01:39 โดย Juthamas Praychumni
 • กิจกรรม Word of the Day     ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมนำเสนอคำศัพท์ภาษาต่างประเทศที่หน้ารู้ทุกเช้า ในช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ผลัดเปลี่ยนกันไปทุกวัน ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2562 01:52 โดย Pongpalin Kanabut
 • การจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ฝ่ายครูและบุคลากร ดำเนินการจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนสุรธรรมพ ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2562 01:30 โดย นางสาวปวริศา พิทักษ์ธานินทร์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 295 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 240 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 • เอกสารสรุปการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  ส่ง 19 มี.ค. 2560 23:31 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560
  ส่ง 12 ม.ค. 2560 18:11 โดย Kanyarat Sirimathep
 • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ข้าวคลุกกะปิ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ครูปารณีย์ ชัยภักดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยให้นักเรียนหัดทำข้าวกะปิ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในการประกอบอาหารอย่างง่ายๆ และได้ลงมือปฏิบัติการทำอาหาร ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้                         
  ส่ง 20 ธ.ค. 2559 00:45 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้ : สานกระจาดใส่ของด้วยพลาสติก ครูกัญภาภัค  ไพฑูรย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ การสานกระจาดและตระกร้าใส่ของด้วยพลาสติก ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนี่อง 6 ชั่วโมง (2 สัปดาห์) โดยให้นักเรียนสานกระจาดใส่ของ และตระกร้า จากพลาสติกเหลือใช้ จากเส้นพลาสติกที่ใช้มัดห่อหนังสือ หรือพลาสติกที่ใช้มัดห่อสมุด เพื่อให้นักเรียนรู้จักทำสิ่งของเหลือใช้ มาเพิ่มมูลค่าของสิ่งของเหลือใช้ นำไปประกอบอาชีพเสริมได้                  
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 18:19 โดย Kanyarat Sirimathep
 • กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : ที่คั่นหนังสือตุ๊กตาญี่ปุ่น วันที่ 6 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ ครูศิริลักษณ์  นนทภา ได้สอนการทำที่คั่นหนังสือตุ๊กตากระดาษ โดยทำเป็นตุ๊กตาใส่กิโมโนแบบญี่ปุ่น ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลงานไปมอบให้เพื่อนเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้         
  ส่ง 6 ธ.ค. 2559 17:49 โดย Kanyarat Sirimathep
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 15 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 51 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube

การบริหารจัดการ ระบบ ict เพื่อการเรียนการสอน

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

DLIT สพม.31