ยินดีต้อนรับเข้าสู่

โครงการเตรียมทหาร (Pre-cadet)


รายละเอียดโครงการ
        โครงการเตรียมทหาร  Pre-Cadet จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหารหรือสถาบันทางทหารอื่นๆ ด้านการจัดการเรียนการสอนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551โดยเน้นรายวิชาวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา            
    นอกจากนี้ ยังมีการฝึกสมรรถนะทางด้านร่างกาย  ให้กับนักเรียนในโครงการโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางทหาร  กองทัพภาคที่ 2
ค่าธรรมเนียมการเรียน (ไม่รวมเงินบำรุงการศึกษาและเงินเบ็ดเตล็ดของโรงเรียน)
- Pre-Cadet (ระดับ ม.ต้น) 6,000 บาท / ภาคเรียน


  • อบรม Google Apps
    ส่ง 2 ต.ค. 2557 23:56 โดย Pre Cadet
  • ยินดีต้อนรับ ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียน ครู.................
    ส่ง 2 ต.ค. 2557 19:20 โดย Pre Cadet
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
การสอบ TEDET ประจำปี 2561