หน้าแรก

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ห้องเรียนครูเล็ก


  
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วย Web page Maker

สร้างชิ้นงานด้วย Word

สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วย Power Point

ออกแบบและสร้างเว็บด้วย Web page Maker


            นักเรียนสามารถคลิกเลือกรายการที่สนใจตามเมนูด้ายซ้ายมือ เพื่อเข้าเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติตามได้เลยนะครับ