ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์ โรงเรียนบ้านไสใน
อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

(URL : gg.gg/bsainai)

baansainai@surat1.go.th

  

โรงเรียนบ้านไสในสมัครเข้าร่วมชมรมโรงเรียนบ้านไสใน            

Google Apps for Education


Google Classroom 101
            

YouTube Video


PESA Surat Thani - Google Apps for Education