ประกาศผลสอบห้องปกติ

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ
    *ม.1 ประเภทนักเรียนทั่วไป(ในเขต+นอกเขต)
    *ม.1 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
    *ม.1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
    *ม.4 ประเภทนักเรียนเดิม
    *ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป
    *ม.4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ
รายละเอียด   คลิก => ไฟล์ *.pdf *.jpg  ด้านล่าง

กำหนดการรายงานตัว 
    ระดับชั้น ม.1 => วันที่ 4 เมษยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
    ระดับชั้น ม.4 => วันที่ 5 เมษยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
3 เม.ย. 2560 00:53
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
3 เม.ย. 2560 00:54
ą
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
3 เม.ย. 2560 01:01
ą
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
3 เม.ย. 2560 01:01
ą
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
3 เม.ย. 2560 01:01
ą
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
3 เม.ย. 2560 01:01
ą
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
3 เม.ย. 2560 01:01
Ċ
ครูชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร,
3 เม.ย. 2560 00:54