ยินดีต้อนรับ..สู่ศูนย์คณิตศาสตร์http://knowledge.sura.ac.th/


https://esan69.sillapa.net/sm-srn/

https://esan69.sillapa.net/sm-srn/index.php


ข้อมูลครูคณิตศาสตร์ ณวันที่ 31  กรกฎาคม 2562 (ล่าสุด)

สหวิทยาเขตครู(คศ.3)ครู(คศ.2)ครู(คศ.1)ครูผู้ช่วยพนักงานราชการครูอัตราจ้างรวม
สหวิทยาเขต 13016532056
สหวิทยาเขต 21916573353
สหวิทยาเขต 31421851049
สหวิทยาเขต 414171675261
สหวิทยาเขต 51912745148
สหวิทยาเขต 6127342028
สหวิทยาเขต 722141770262
สหวิทยาเขต 8161515114364
รวมทั้งสิ้น14611876482211421

ประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สหวิทยาเขต 1)  ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สหวิทยาเขต 4)  ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สหวิทยาเขต 6)  ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สหวิทยาเขต 7)  ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (สหวิทยาเขต 8)  ประจำปีการศึกษา 2562