กิจกรรมล่าสุดของไซต์

30 พ.ย. 2564 18:35 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แก้ไข Sungmen Cadenza Clinic Football Camp
30 พ.ย. 2564 18:32 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 262311182_1962035030644894_6516919825550659597_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
30 พ.ย. 2564 18:32 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 262311182_1962035030644894_6516919825550659597_n (1).jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
30 พ.ย. 2564 18:32 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน สร้าง บทความไม่มีชื่อ
30 พ.ย. 2564 17:44 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 261809124_1960497717465292_883357045425109310_n.jpg กับ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564
30 พ.ย. 2564 17:44 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 261763678_1960497707465293_6734856515346511332_n.jpg กับ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564
30 พ.ย. 2564 17:44 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน สร้าง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564
30 พ.ย. 2564 17:41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 262247201_1960321994149531_4240499986008146725_n.jpg กับ การแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ เอส-โคล่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
30 พ.ย. 2564 17:41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 262119805_1960322127482851_196552685850459786_n.jpg กับ การแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ เอส-โคล่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
30 พ.ย. 2564 17:41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 261945227_1960322017482862_631635198896549851_n.jpg กับ การแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ เอส-โคล่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
30 พ.ย. 2564 17:41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 261811811_1960321950816202_5891610007606423896_n.jpg กับ การแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ เอส-โคล่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
30 พ.ย. 2564 17:41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 261762924_1960322030816194_8423051474033368223_n.jpg กับ การแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ เอส-โคล่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
30 พ.ย. 2564 17:41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 261651760_1960321974149533_6675792209548971113_n.jpg กับ การแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ เอส-โคล่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
30 พ.ย. 2564 17:41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน สร้าง การแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ เอส-โคล่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
30 พ.ย. 2564 17:38 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แก้ไข ขยายผลหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA (PA : Performance Appraisal)
30 พ.ย. 2564 17:38 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 261117884_1959062247608839_9149628420848371754_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
30 พ.ย. 2564 17:37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 260843346_1959062357608828_6631791055188093909_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
30 พ.ย. 2564 17:37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 260553116_1959062404275490_5707574687445880124_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
30 พ.ย. 2564 17:37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 260450674_1959062230942174_7040248392216128974_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
30 พ.ย. 2564 17:37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 260426539_1959062134275517_2049878744121159224_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
30 พ.ย. 2564 17:37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 260149376_1959062150942182_7461680683049977299_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
30 พ.ย. 2564 17:37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน สร้าง บทความไม่มีชื่อ
30 พ.ย. 2564 17:35 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 260668948_1959055304276200_1217779331410002917_n.jpg กับ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA (PA : Performance Appraisal) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
30 พ.ย. 2564 17:35 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 260661365_1959055277609536_324838472857357862_n.jpg กับ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA (PA : Performance Appraisal) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
30 พ.ย. 2564 17:35 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน แนบ 260648632_1959055297609534_8515299955510791534_n.jpg กับ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว PA (PA : Performance Appraisal) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่

เก่ากว่า | ใหม่กว่า