กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา


นายสุเทพ  โปร่งใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขและพลศึกษา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

วุฒิการศึกษา ค.บ.

 

 นายสหชัย  โตดิลกเวชช์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วิทยฐานะ -

วุฒิการศึกษา ค.บ.

Comments