กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายจิตพูม จันทร์เข็ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยาฐานะ ชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3)

นายธนกฤต รัตนวิมลชัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยาฐานะ ชำนาญการ (ค.ศ.2)

นายณัฐพล  พวงดอก
ตำแหน่ง ครูจ้างสอน
นายยุทธพงศ์ จอมคำ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ