กลุ่มบริหารงานบุคคล


 
 
   แบบฟอร์มบันทึกชี้แจงการมาปฏิบัติงาน (มาสาย/ขาดงาน/ไม่ลงเวลามา/ไม่ลงเวลากลับ)
>>> ดาวน์โหลดเอกสาร
   

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร
วันหยุด