กิจกรรมในโรงเรียน


วันปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

โพสต์26 ก.พ. 2560 21:05โดยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียนกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมถ์

โพสต์12 ก.พ. 2560 20:02โดยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน

 
 
 
 
 
 
 
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.37

โพสต์9 ก.พ. 2560 01:05โดยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2560 01:43 ]

    
    
    
                                                                                                                 >>คลิกดูภาพเพิ่มเติมที่นี่


พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โพสต์27 ม.ค. 2560 02:32โดยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน

   ในวันที่ 27 มกราคม 2560 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ได้มีการจัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย


กิจกรรมวันครู ณ หอประชุม อำเภอสูงเม่น

โพสต์16 ม.ค. 2560 18:58โดยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2560 18:49 ]

กิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมถ์

โพสต์16 ม.ค. 2560 18:38โดยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน   [ อัปเดต 16 ม.ค. 2560 18:47 ]


    ันที่ 14 มกราคม 2560 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียนบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ประมวลภาพกิจกรรม กีฬามัธยมจังหวัดแพร่

โพสต์10 ม.ค. 2560 01:24โดยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนายเอกชัย ใจก๋องแก้ว ได้ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลียง

โพสต์28 ธ.ค. 2559 17:30โดยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2559 17:33 ]

  
  
  
  
  

   โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมถ์ขอแสดงความยินดีกับนายเอกชัย ใจก๋องแก้ว ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลียง 
โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวย คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีมอบของที่ระลึกกิจกรรมวันเอดส์โลก

โพสต์13 ธ.ค. 2559 00:19โดยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน


ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันวาคน 2559 มีกิจกรรม แสดงละคร ตอบคำถามเกี่ยวกับโรคเอดส์

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ

โพสต์13 ธ.ค. 2559 00:15โดยโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ โรงเรียน


   โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

1-10 of 27