แสดงบทความ 1 - 10 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »https://sites.google.com/pracharath.ac.th/smita2020
https://sites.google.com/a/sungmen.ac.th/botanical_sc/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81

ปฎิทินวิชาการโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์


การแข่งขัน กองเชียร์-ผู้นำเชียร์ สูงเม่นชนูปถัมภ์ กรีฑานักเรียนมัธยมแพร่ 2563


 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2560  (Download)
 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2561  (Download)
 - SAR โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2562  (Downlode)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2559 เล่มสมบูรณ์  (Download)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2560  เล่มสมบูรณ์ (Download)
 - สารสนเสศ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ ปี 2561 เล่มสมบูรณ์  (Download)

-  เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562 (Download)