Andelsselskabet Sundby Vandværk Amba

Sundby F. Vandværk er et lille almennyttigt produktions- og distributionsanlæg for vand, som er privat ejet af andelshaverene og forsyner ca. 72 forbrugssteder. Ledningsnettet udstrækker sig samlet over ca. 11,5 km fordelt på ca. 9,5 km hovedledning samt ca. 3 km stikledninger. Der udpumpes årligt ca. 10.000 - 12.000 m3 vand fra 59,0 m dyb boring. Fra vandværket pumpes råvandet op fra undergrunden og gennem et såkaldt lukket anlæg, iltes og filtreres, hvorefter det som drikkeklart vand løber gennem ledningsnettet og ud til slutbrugerne. Vandkvaliteten er meget høj og kontrolleres løbende af vandværket og miljøtilsyn.
 

Meddelelser og information fra vandværket

  • Referat, Generalforsamling 2022 Herved referat fra generalforsamling 2022.
    Sendt 18. jun. 2022 12.52 af Bestyrelsen SVV
  • Kommentarer fra bestyrelsen til GF-dagsorden, punkt 6. Bestyrelsen indstiller, på baggrund af den information som vi har fået fra kommunen, at vi på den kommende generalforsamling nedlægger selskabet.Dette vil i praksis betyde, at - når selskabet er ...
    Sendt 18. maj 2022 13.05 af Bestyrelsen SVV
  • Generalforsamling 2022 Herved indkaldes til generalforsamling 2022.Se vedhæftede indkaldelse, som også kan ses i Ugeavisen Guldborgsund, den 10/5-2022.VH Bestyrelsen 
    Sendt 10. maj 2022 00.37 af Bestyrelsen SVV
Viser post 1 - 3 af 72. Vis flere »