Andelsselskabet Sundby Vandværk Amba

Sundby Vandværk er et lille almennyttigt, moderne og veldrevet produktions- og distributionsanlæg for vand, som er privat ejet af andelshaverene og forsyner ca. 75 forbrugssteder. Ledningsnettet udstrækker sig samlet over ca. 11,5 km fordelt på ca. 9,5 km hovedledning samt ca. 3 km stikledninger. Der udpumpes årligt ca. 10.000 - 12.000 m3 vand fra 59,0 m dyb boring. Fra vandværket pumpes råvandet op fra undergrunden og gennem et såkaldt lukket anlæg, iltes og filtreres, hvorefter det som drikkeklart vand løber gennem ledningsnettet og ud til slutbrugerne. Vandkvaliteten er meget høj og kontrolleres løbende af vandværket og miljøtilsyn.
 

Meddelelser og information fra vandværket

  • Indkaldelse til generalforsamling Alle andelshavere indkaldes til årets ordinære generalforsamling onsdag den 30. marts 2016 kl. 19:30 i Nr. Vedby Hallen Cafeteria, Vigvej 8, Nr. Vedby. Dagsorden i følge vedtægterne. Bemærk forslag ...
    Sendt 17. mar. 2016 01.43 af Karsten Lund Rasmussen
  • Vandværkets opkrævning af særafgifter og gebyrer Herunder følger en beskrivelse af vandværkets opkrævning af særafgifter og gebyrer. Klik på 2019-03-04 Opkrævning af særafgifter for at se nærmere.
    Sendt 4. mar. 2016 15.03 af Karsten Lund Rasmussen
  • Den lokale avis har skrevet om det nye anlæg til vandbehandling Lolland Falsters Folketidende har hørt om det nye og banebrydende anlæg til vandbehandling som vandværket netop har investeret i, og at vandbehandlingen nu sker i et fuldstændigt lukket anlæg uden ...
    Sendt 27. dec. 2015 09.16 af Karsten Lund Rasmussen
Viser post 1 - 3 af 32. Vis flere »