Andelsselskabet Sundby Vandværk Amba

Sundby F. Vandværk er et lille almennyttigt produktions- og distributionsanlæg for vand, som er privat ejet af andelshaverene og forsyner ca. 72 forbrugssteder. Ledningsnettet udstrækker sig samlet over ca. 11,5 km fordelt på ca. 9,5 km hovedledning samt ca. 3 km stikledninger. Der udpumpes årligt ca. 10.000 - 12.000 m3 vand fra 59,0 m dyb boring. Fra vandværket pumpes råvandet op fra undergrunden og gennem et såkaldt lukket anlæg, iltes og filtreres, hvorefter det som drikkeklart vand løber gennem ledningsnettet og ud til slutbrugerne. Vandkvaliteten er meget høj og kontrolleres løbende af vandværket og miljøtilsyn.
 

Meddelelser og information fra vandværket

  • Er der Desphenyl-chloridazon i vores vand ? I forbindelse med den sidste drikkevandskontrol af vores vand, foretaget den 18.09.2017, har vi også valgt at få vandet kontrolleret for Desphenyl-chloridazon, og vi kan med glæde ...
    Sendt 20. okt. 2017 02.42 af Bestyrelsen SVV
  • Der er faldet dom i retssagen mod vandværket og 2 andelshavere Der er den 05.07.2017 afsagt dom i retssagen anlagt af Karsten Lund Rasmussen Dommen lyder som følger:Thi kendes for retDe sagsøgte, Andelsselskabet Sundby Vandværk A.m ...
    Sendt 6. jul. 2017 01.09 af Bestyrelsen SVV
  • Konstituerende møde i bestyrelsen Den nye bestyrelse holder konstituerende møde den 19.07.2017 kl.18:00
    Sendt 6. jul. 2017 00.54 af Bestyrelsen SVV
Viser post 1 - 3 af 37. Vis flere »