Andelsselskabet Sundby Vandværk Amba

Sundby F. Vandværk er et lille almennyttigt produktions- og distributionsanlæg for vand, som er privat ejet af andelshaverene og forsyner ca. 72 forbrugssteder. Ledningsnettet udstrækker sig samlet over ca. 11,5 km fordelt på ca. 9,5 km hovedledning samt ca. 3 km stikledninger. Der udpumpes årligt ca. 10.000 - 12.000 m3 vand fra 59,0 m dyb boring. Fra vandværket pumpes råvandet op fra undergrunden og gennem et såkaldt lukket anlæg, iltes og filtreres, hvorefter det som drikkeklart vand løber gennem ledningsnettet og ud til slutbrugerne. Vandkvaliteten er meget høj og kontrolleres løbende af vandværket og miljøtilsyn.
 

Meddelelser og information fra vandværket

  • Referat af generalforsamling 30.05.2021 i Sundby Vandværk A.m.b.a. Herved referat fra årets generalforsamling 2021.
    Sendt 30. jun. 2021 12.52 af Bestyrelsen SVV
  • Generalforsamling 2021 Vedhæftet er indkaldelse til årets generalforsamling.Generalforsamlingen kommer til at foregå skriftligt, med start i maj måned. Dagsorden mv. udsendes snarest muligt.MVH Bestyrelsen
    Sendt 21. apr. 2021 11.36 af Bestyrelsen SVV
  • 26/2-21: Generalforsamling 2021 På grund af Corona er det uvist om vi kan afholde generalforsamling i maj/2021, som vi skal ifølge vedtægterne.Vi følger udviklingen.Kan det ikke lade sig gøre, vender ...
    Sendt 24. feb. 2021 11.29 af Bestyrelsen SVV
Viser post 1 - 3 af 69. Vis flere »