Andelsselskabet Sundby Vandværk Amba

Sundby F. Vandværk er et mindre almennyttigt produktions- og distributionsanlæg for vand, som er privat ejet af andelshaverene og forsyner ca. 72 forbrugssteder. Ledningsnettet udstrækker sig samlet over ca. 11,5 km fordelt på ca. 9,5 km hovedledning samt ca. 3 km stikledninger.
Der udpumpes årligt ca. 10.000 - 12.000 m3 vand fra 59,0 m dyb boring.
Fra vandværket pumpes råvandet op fra undergrunden og gennem et såkaldt lukket anlæg, iltes og filtreres, hvorefter det som drikkeklart vand løber gennem ledningsnettet og ud til slutbrugerne. Vandkvaliteten er meget høj og kontrolleres løbende af vandværket og miljøtilsyn.