Andelsselskabet Sundby Vandværk Amba

Sundby F. Vandværk er et lille almennyttigt produktions- og distributionsanlæg for vand, som er privat ejet af andelshaverene og forsyner ca. 72 forbrugssteder. Ledningsnettet udstrækker sig samlet over ca. 11,5 km fordelt på ca. 9,5 km hovedledning samt ca. 3 km stikledninger. Der udpumpes årligt ca. 10.000 - 12.000 m3 vand fra 59,0 m dyb boring. Fra vandværket pumpes råvandet op fra undergrunden og gennem et såkaldt lukket anlæg, iltes og filtreres, hvorefter det som drikkeklart vand løber gennem ledningsnettet og ud til slutbrugerne. Vandkvaliteten er meget høj og kontrolleres løbende af vandværket og miljøtilsyn.
 

Meddelelser og information fra vandværket

  • Referater, best.møder Herved referater fra foreningens bestyrelsesmøder.
    Sendt 3. aug. 2020 09.51 af Bestyrelsen SVV
  • 26/7: Indkaldelse til generalforsamling 2020 Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til årets generalforsamling, som afholdes mandag, den 3. august 2020, kl. 19.00.Generalforsamlingen afholdes I Nr. Vedby Hallens Cafeteria, Vigvej 8, 4840 ...
    Sendt 26. jul. 2020 07.30 af Bestyrelsen SVV
  • 14/4-2020: Generalforsamling 2020 Sundby Vandværk A.m.b.a. - udsætter generalforsamlingen i maj 2020.  Indkaldelse vil ske, når myndighedernes corona-anbefalinger giver mulighed herfor.  Se evt. yderligere info her på hjemmesiden.   Med venlig ...
    Sendt 14. apr. 2020 08.28 af Bestyrelsen SVV
Viser post 1 - 3 af 65. Vis flere »