דף הבית    https://www.google.com/a/sulam.co.il/ServiceLogin?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https://mail.google.com/a/sulam.co.il/&ss=1&ltmpl=default&ltmplcache=2   https://sites.google.com/a/sulam.co.il/sulamtzor/home/calendar   https://sites.google.com/a/sulam.co.il/sulamtzor/home/haimbareshet   https://sites.google.com/a/sulam.co.il?tab=o3&pli=1   https://sites.google.com/a/sulam.co.il/sulamtzor/home/rohesh   https://sites.google.com/a/sulam.co.il/sulamtzor/houses/9th10thgradehome/booklet9

https://sites.google.com/a/sulam.co.il/moezet/   https://sites.google.com/a/sulam.co.il/sulam_tsor_herum/home   http://magazinenglish14.wix.com/magazinenglish   https://sites.google.com/a/sulam.co.il/teachers/   https://sites.google.com/a/sulam.co.il/security/home   https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NLLFHFDXYd0RfueBgUUW5p6y3Nz0HVQqzGBi7jJeGeU/edit#gid=1
לשכבת י"ב בלבד!!
חורף תשע"ז

אירועים בית ספרייםהודעות שוטפות

פרטים מסע לפולין

2016בגרות פנימית 30%
כיתות י'


ריכוז בגרויות לשנה"ל תשע"ז
כיתה י'

כיתה יא'

כיתה יב'


הצהרת בריאות
לחצו כאן 


זמני הסעות מהישובים
תשע"ז לחצו כאן 


עבודות קיץ במתמטיקה 
לחץ כאן 


מיזם שיעורים פרטיים ברשת (משרד החינוך)


תעודת בגרות חברתית
לחץ כאן 


שדרוג לווינדוז 10


עתודה מדעית טכנולוגית
פרטים לחץ כאן