דף הביתהודעות שוטפות

לשכבת י"ב בלבד!!
חורף תשע"ז

פרטים מסע לפולין


לוחות מבחנים מחצית א'

שכבת ז'
שכבת ח'
שכבת ט'

שכבת י'
שכבת יא'
שכבת יב'


בגרות פנימית 30%
כיתות י'


ריכוז בגרויות לשנה"ל תשע"ז
כיתה י'

כיתה יא'

כיתה יב'


הצהרת בריאות
לחצו כאן 


זמני הסעות מהישובים
תשע"ז לחצו כאן 


עבודות קיץ במתמטיקה 
לחץ כאן 


מיזם שיעורים פרטיים ברשת (משרד החינוך)


תעודת בגרות חברתית
לחץ כאן 


שדרוג לווינדוז 10


עתודה מדעית טכנולוגית
פרטים לחץ כאן