ציונים שוטפים כללי

דף זה הוא לסבר בלבד ואין אפשרות לבצע בו פעולות. לשם ביצוע פעולות יש להיכנס לסמארט סקול.

ציונם שוטפים  >  יצירת מרכיבי אירוע  > סיכום אירועי הערכה  >    ציון סיום שנה  >   הערות מחנך


ציונים שוטפים מתייחסים לציוני המחצית הנוכחית. 

הציון נוצר משקלול הציונים באירוע הערכה,  כפי שנקבע ע"י צוות המקצוע והצוות הפדגוגי.


  אפשר לסווג את אירועי הערכה, לשני סוגים.
א. אירוע הערכה עם ציון יחיד. (ללא מרכיבים) 
    למשל מורים המעדיפים באירוע "תלמידאות" לתת ציון יחיד למחצית.
    בסוף המחצית נכנסים לאירוע "תלמידאות", ומקלידים את הציון.
    נכנה זאת אירוע חד ערכי(אירוע ללא מרכיבים)
      
ב. אירוע רב ערכי (אירוע המחולק למספר מרכיבי אירוע)
    בנושאים כמו מבחנים ובחנים, עבודות בכיתה ובבית, ועוד, ניתן לפרק את האירוע  
    למרכיבים, כאשר כל מבחן או עבודה הם מרכיב באירוע זה.
    התכנה תחשב ותשקלל את המרכיבים, ותיצור את תוצאת האירוע, בהתאם למשקלים
    שקבע המורה.