יצירת מרכיבי אירוע

דף זה הוא לסבר בלבד ואין אפשרות לבצע בו פעולות. לשם ביצוע פעולות יש להיכנס לסמארט סקול.
 

 בשלב זה, במקום להסתפק
 בציון בודד לאירוע, אפשר להוסיף
 מרכיבים לאירוע, והציון יחושב 
 על פי שקלול משקל המרכיבים.

 ניתן להוסיף מרכיבים 
 לאירוע הערכה, ע"י 
 לחיצה על הכפתור

 (
עריכת פרטי אירוע הערכה)

יש לודא בטבלה העליונה, שנמצאים באירוע הנכון,
ובמחצית הנכונה 

 
        
ולחיצה על
  
[+] הוספת מרכיבים,


 תפתח תיבה בה ניתן 
 לקבוע את שמות מרכיבי האירוע 
 ואת משקלם. לאחרונה הורחב מספר המרכיבים, ל 10 מרכיבים לכל אירוע.
  (רצוי שסך כל משקל המרכיבים יהיה 100%)
 
 סימון V מימין למרכיב, יוצר את המרכיב
.
 בשורת המרכיב אפשר לתת שם למרכיב ולקבוע לו משקל.
  
 השארת המרכיבים ללא משקל, 
 יקבע  
משקל זהה לכולם.
את משקלי המרכיבים אפשר לקבוע גם מאוחר יותר.
  

 
לבסוף יש ללחוץ על הכפתור 
     
שמירה והזנת ציונים
   
 פעולה זו תחזיר אותך למסך
 
 הקודם,
  אך 
במקום ציון בודד לאירוע
הערכה,
 יוצגו 
מרכיבי האירוע
 ומשקלם 
כפי שקבעת.
בכל פעם שתיכנס ל"ערוך ציונים
באירוע זה, תוצג רשימת 
המרכיבים ומשקלם .
  
 
אפשר להזין מיד ציונים  
 למרכיבים 
 שנוצרו,
 אפשר גם 
סתם ללחוץ על שמור,    
 ולהזין את הציונים מאוחר יותר.
 
 אפשר  לחזור על הפעולה,  
 לשנות את  שם המרכיב,
 ומשקלו.