הכנה למבחן במדעים כיתה ז' ינואר 2010

שאלות הכנה למבחן במדעים.

המבחן יתקיים ביום ראשון בכיתה שלכם במחזור.

לא צריך להגיע למעבדות. יש להגיע בזמן!!!!

בהצלחה לכולם!!

 

דוגמאות לשאלות אמריקאיות-שבהן צריך לבחור את התשובה הנכונה ולסמן בדף.

 

 

1.     עליכם למדוד נפח של שרשרת?

באיזה ממכשירי המדידה שלפניכם תשתמשו?

א.      מד טמפרטורה.  ב.  משורה  ג.  סרגל.   ד. מאזניים.

 

2.     מה יש בין האטומים (החלקיקים) של החומר?             

א. אוויר.    ב. חמצן      ג.  אטומים נוספים.      ד. ריק.

 

3.     מה קורה כאשר כותשים (מפוררים) גוש של חומר מוצק לגרגרי אבקה?

א.     החומר הופך לנוזל.                     ב. התכונות של אטומי החומר משתנות.

ב.     המסה של חלקיקי החומר משתנה.  ד. החומר נשאר מוצק

 

4. מה מאפשר את משיכתם של החלקיקים בנוזל זה אל זה:

א.      חלקיקי הנוזל דבוקים זה אל זה ואינם מסוגלים להשתחרר אחד מהשני.

ב.      החלקיקים כבדים מדי.    ג.החלקיקים בנוזל נעים כל הזמן.

ד.הרווחים הקטנים בין החלקיקים.

5. צורתו של הנוזל אינה נשמרת , איזה מהמשפטים הבאים מסביר את הדבר?

א.     המרחק בין החלקיקים קטן מאוד. ב. חלקיקי הנוזל מושכים זה את זה.

ג.חלקיקי הנוזל מחליפים מקום.        ד. תנועת חלקיקי הנוזל מוגבלת.

 

6. פעפוע בנוזל מתרחש כאשר:

א.     חלקיקי חומר אחד נכנסים לרווחים הפנויים של חלקיקי החומר השני.

ב.     תנועת חלקיקי הנוזל איטית מאוד ולכן אין פעפוע בנוזל.

ג.       יכולתם של שני הנוזלים להתמוסס. ד. המרחק בין החלקיקים קטן.

 

7. מה מאפיין את כל החומרים?                                                                                                               

     א. כולם מוצקים בטמפרטורת החדר.       ב. כולם עשויים מחומרים טבעיים

     ג. לכולם יש מצב צבירה.                       ד. אפשר לראות את כל החומרים.

 

8.  כדי למדוד מסה של גוף נשתמש:

  א. בסרגל    ב. במשורה     ג. בכוס כימית     ד. במאזניים 

 

9. מהו נפח?

 א. כמות החומר.  ב. אורך הגוף     ג. המקום שהחומר תופס    ד. השטח שהחומר תופס

 

10. מהן יחידות המידה של נפח?

 א. סמ"ר, קמ"ר.  ב. סמ"ק,ליטר, מ"ל   ג. ק"ג, טון, גרם   ד. ס"מ, מטר, ק"מ

 

11.  בעזרת איזה מכשיר מדידה לא  נוכל למדוד נפח?

א. משורה.  ב. כוס כימית   ג. מזרק   ד. מאזניים

 

12.  למשורה שהכילה מים ,הכניסו גולה. גובה המים במשורה עלה ב 5 סמ"ק.

  מה בקשו למדוד בניסוי זה?

  א. מה מסת הגולה ?    ב. מה נפח הגולה?

  ג. מה נפח המשורה?     ד. מה מסת המים?

 

13.  יובל קבל  קובייה מפלסטלינה. הוא השתמש בכל החומר והכין ממנו 3 פסלים:

   דג, צפרדע, וסוס.

   נפח 3 הפסלים יחדיו:

א. זהה לקובייה שקיבל יובל               ב. קטן מנפח הקובייה שקבל יובל

ג. גדול מנפח הקובייה שקיבל יובל     ד. אינו נתן למדידה

 

14. איזו תכונה נשמרת כאשר חומר עובר ממצב צבירה אחד למצב צבירה אחר?

א.  עוצמת המשיכה בין החלקיקים  .  ב. מהירות התנועה של החלקיקים

ג.  המסה של החלקיקים                  ד. הסדר של החלקיקים

 

15. לפניכם תיאורים של שני מקרים:

מקרה א הסרת לַק מהציפורניים בנוזל אַצֶטוֹן

מקרה    המתקת תה בסוכר

איזו מתכונות החומרים לַק וסוכר מאפשרות את קיומם של שני המקרים המתוארים?

א.  קשיוּת  ב.  מסיסוּת   ג.צמיגוּת  ד.  דליקוּת

 

 

 

דוגמאות להיגדים/משפטים, שבהם צריך לרשום נכון או לא נכון, ולנמק או לתקן את המשפטים השגויים.

 

רשמו נכון או לא נכון, ליד המשפטים הבאים: תקנו את המשפטים השגויים.

א.     כל המתכות מוליכות חשמל.

_______________________________________________

ב.     כל נוזל שקוף הוא מים.

________________________________________________

ג.       ליהלום ולזכוכית אותה דרגת קשיות.

_______________________________________________

ד.      לאוויר אין מסה.

 

דוגמאות לשאלות פתוחות:

 

 

1. מדוע מכינים את הסיר מאלומיניום ואילו את הידיות שלו מפלסטיק?

 

 

2. באילו מצבי צבירה מתקיימות התכונות הבאות? סמנו + לגבי כל תכונה, אם היא מתקיימת במצבי הצבירה השונים.

 

התכונה

מוצק

נוזל

גז

א.

בעל מסה

 

 

 

ב.

זורם

 

 

 

ג.

מקבל את צורת הכלי בו הוא נמצא

 

 

 

ד.

ניתן לדחיסה

 

 

 

ה.

בעל נפח

 

 

 

ו.

 

 

 

 

ז.

נפחו נשאר קבוע

 

 

 

ח.

בנוי מאטומים

 

 

 

ט.

 

 

 

 

 

 

בהצלחה לכולם!!!

Comments